TV - Billedrørs- og kaskoforsikring

Gennem ARF - Sydjyllandskredsens TV-forsikring kan foreningen forsikre dit TV apparat mod skader - alle skader på dit tv og fjernbetjening. 


Henvendelse herom til bestyrelsen, hvor du kan få nærmere oplysninger.

Hvad gør jeg når TV'et går i stykker

Du skal henvende dig til bestyrelsen, så der kan blive skrevet en skadesanmeldelse.

Foreningen finde tekniker.


Hvad koster en forsikring ?

Kasko - max - FladskærmsTV:
Årligt: Kr. 325

Skade
Årligt: Kr.  60

Forsikringsbetingelser:
Kasko max - skade op til kr. 2.500
Skade - skade op til kr. 1000

Kun medlemmer kan benytte sig af dette tilbud.

Uddrag af vedtægtrne

Forsikringen kan kun tegnes af medlemmer af ARF-Multimedier.

TV-apparatets mærke og nr skal svare til det i policen anførte. Ved ændringer af TV-modtagertype for allerede tegnede fosikringer skal dette omgående meddeles til klubben, da fosikringen ellers er ude af kraft.

Ved restancer ud over 2 mdr. bortfalder forsikringens forpligtelser.

Undtaget fra forsikringens dækning er:

- skader der skyldes forsætlig grov uagtsomhed eller
  ukyndiges indgreb i apparatet
- skader der dækkes af anden forsikring eller garanti
- skader der skyldes naturkatastrofer, krig, oprør,
  borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi eller
  radioaktive kræfter.
- skader der er opstået mens fjernsynet anvendes i
  erhvervsøjemed eller under transport
- skader der skyldes fejl opstået som følge af fejl i
  elforsyningen
- almindelige justringer af apparatet eller udskiftning
  af batteri i fjernbetjening
- skader i antenneanlæg samt ledninger til apparatet

For Skade gælder:

- erstatningspligten omfatter omkostninger ved 
  reparation, som måtte vise sig nødvendigt
- erstatningssummens maksimumsbeløb for 
   udskiftning fastsættes  af det årlige
  repræsentantskabsmøde og udgør pt. 
  kr. 1.000 - for skade

For Skade max gælder:
- Erstatningen kan max udgøre kr. 2.500
- Kan ikke tegnes for apparater ældre end 8 år eller 
   har en
- Erstatningspligten omfatter omkostninger ved 
   reparation af alle tekniske skader på apparatet,         der    ikke er 
  nævnt under undtagelserne. 
  Ved tekniske skader forstås enhver
  form for driftsforstyrrelser, der opstår i apparatet
- Erstatningen til apparatet kan ikke overstige 
  apparatets værdi, umiddelbar før skaden er sket. Dette vurderes af
  teknikeren og en repræsentant for foreningen.
- Reparation af apparatet må kun udføres af teknikere der
  er godkendt af foreningen
- Skadesanmeldelse skal ske til foreningen hurtigst muligt.
  Der udfyldes en skadesanmeldelsesblanket.
- Foreningen skal være underrettet om skader inden
  reparationen udføres

Opsigelse af forsikring skal ske med 3 mdr. varsel til den 1. januar (flytning fra foreningens område er undtaget)

I tilfælde af misligholdelse kan foreningen opsige forsikringen med øjeblikkelig virkning.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 23:17
Bestyrelsen har modtaget 7
22.09 | 11:02
Forside har modtaget 16
15.06 | 13:45
SLS har modtaget 1
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE