TV - Billedrørs- og kaskoforsikring

Gennem ARF - Sydjyllandskredsens TV-forsikring kan foreningen forsikre dit TV apparat mod skader på billedrør - alle skader på dit tv og fjernbetjening. Du kan også forsikre dit fladskærms TV.


Henvendelse herom til bestyrelsen, hvor du kan få nærmere oplysninger.

Hvad gør jeg når TV'et går i stykker

Du skal henvende dig til bestyrelsen, så der kan blive skrevet en skadesanmeldelse.

Vor TV-tekniker er:

HQ Service
Piledamsvej
6000 Kolding

Tlf. 75 52 95 69

Her kan du også få gode råd om dit TV.

Hvad koster en forsikring ?

Kaskoforsikring alm. TV:
Årligt: Kr. 325

Kasko - max - FladskærmsTV:
Årligt: Kr. 325

Billedrør:
Årligt: Kr.  60

Forsikringsbetingelser:

Kun medlemmer kan benytte sig af dette tilbud.


Uddrag af vedtægtrne

Forsikringen kan kun tegnes af medlemmer af ARF-Multimedier.

TV-apparatets mærke og nr skal svare til det i policen anførte. Ved ændringer af TV-modtagertype for allerede tegnede fosikringer skal dette omgående meddeles til klubben, da fosikringen ellers er ude af kraft.

Ved restancer ud over 2 mdr. bortfalder forsikringens forpligtelser.

Undtaget fra forsikringens dækning er:

- skader der skyldes forsætlig grov uagtsomhed eller
  ukyndiges indgreb i apparatet
- skader der dækkes af anden forsikring eller garanti
- skader der skyldes naturkatastrofer, krig, oprør,
  borgerlige uroligheder, udløsning af atomenergi eller
  radioaktive kræfter.
- skader der er opstået mens fjernsynet anvendes i
  erhvervsøjemed eller under transport
- skader der skyldes fejl opstået som følge af fejl i
  elforsyningen
- almindelige justringer af apparatet eller udskiftning af
  batteri i fjernbetjening
- skader i antenneanlæg samt ledninger til apparatet

For billedrørsfosikringen gælder:

- erstatningspligten omfatter omkostninger ved fornyelse af
  billedrøret, som måtte vise sig nødvendigt
- erstatningssummens maksimumsbeløb for udskiftning af
  billedrøret fastsættes  af det årlige
  repræsentantskabsmøde og udgør pt. kr. 2.500

- i tilfælde hvor den forsikrede ikke ønsker istandsættelse,
  udbetales et beløb svarende til maksimumbeløbet (pt. kr.
  2.500)

For TV-kasko gælder:

- Kan ikke tegnes for apparater ældre end 8 år eller har en
  anskaffelsespris over kr. 20.000.
- Erstatningspligten omfatter omkostninger ved reparation 
  af alle tekniske skader på apparatet, der ikke er nævnt
  under undtagelserne. Ved tekniske skader forstås enhver
  form for driftsforstyrrelser, der opstår i apparatet
- Erstatningen til apparatet kan ikke overstige apparatets
  værdi, umiddelbar før skaden er sket. Dette vurderes af
  teknikeren og en repræsentant for foreningen.
- i tilfælde hvor den forsikrede ikke ønsker apparatet
  istandsat, udbetales et beløb svarende til apparatets
  værdi, umiddelbart før skaden er sket. Apparatet
  tilfalder i sådanne tilfælde foreningen.
- Reparation af apparatet må kun udføres af teknikere der
  er godkendt af foreningen
- Skadesanmeldelse skal ske til foreningen hurtigst muligt.
  Der udfyldes en skadesanmeldelsesblanket.
- Foreningen skal være underrettet om skader inden
  reparationen udføres

Opsigelse af forsikring skal ske med 3 mdr. varsel til den 1. januar (flytning fra foreningens område er undtaget)

I tilfælde af misligholdelse kan foreningen opsige forsikringen med øjeblikkelig virkning.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
04.08 | 21:30
Forside har modtaget 15
26.01 | 21:54
Hjælpefonden har modtaget 1
29.11 | 12:37
Bestyrelsen har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE