Klubbens nyhedsbrev

Nyhedsbrev Februar 2017

                                       

Her er der lidt orientering hvad der sker om radio og tv medierne, samt i foreningen:

 

I løbet af februar måned vil du modtage vort årlige medlemsblad, derbl.a. vil indeholde tilbud om udflugt og rejser.

 

Gaven til dine venner og bekendte.

 

Jubilæumsbogen ”TIL KAMP FOR FOLKETS RADIO/TV OG PUBLIC SERVICE” der er på 82 sider med talrige illustrationer kan fortsat købes hos foreningen, ved henvendelse til bestyrelsen, eller ved henvendelse til

bestyrelsen eller ARF Multimedier, Præstevænget 12, Boks 8, 2750 Ballerup, tlf. 33 79 12 30 eller pr. e-mail: info@arf.dk.

Pris 60 kr. - + evt. porto. – betaling kan indsættes på kto. 5301-0307576.

En bog der tillige fortæller om radioens og fjernsynets historie.

Også en god gave ved klubjubilæer, fødselsdage mv.

 

Nyt om navne

 

Er et tilfældigt udpluk af de seneste ansættelser/udnævnelser i medieverdenen:

-          Caroline Una Henningsen – forlader DR Ung           og flytter til Nordisk Film

-          Christian Godske – til TV2s ledergruppe med         målrettet TV reklame som område

-          -          Lotte Folke Kaarsholm – ny vært på DR2                        Deadline

-          -          Rikke Kristine Nissen – Chef for ny afdeling –               DR Medieindkøb – hos DR

-          -          Martin Resen – vært på TV2 ”Go Morgen                        Danmark” stopper

NYT TV?

Skal du købe nyt TV? Så er her en købeguide fra Flatpanels:

http://www.flatpanels.dk/fokusartikel.php?subaction=showfull&id=1210750202

Her kan du også blive klogere på nogle af de mange udtryk der anvendes i forbindelse med Radio og TV

Fra den netop afholdte messe i Las Vegas om, kan du se nyhederne her:

http://www.flatpanels.dk/ces2017.php

 

Medieordførerne

Efterdannelse af regeringen VKL er der kommet 6 nye medieordførere, kun 3 ordførere fortsætter. Her er listen over de nuværende medieordførere:

 

A - Socialdemokratiet               Mogens Jensen

B - Radikale Venstre                 Zenia Stampe

C - Konservative                       Brian Mikkelsen

F - Socialistisk Folkeparti         Holger K. Nielsen

I - Liberal Alliance                    Mette Bock – Kulturminister

O - Dansk Folkeparti       Morten Marinus                        

V - Venstre                                 Britt Bager

Ø - Enhedslisten                         Søren Søndergaard

Å - Alternativet                           Rasmus Nordqvist

Formand for Kulturudvalget vedr. mediespørgsmål: Orla Hav (A)


Medielicens

Overskydende licensmillioner er fordelt

40 mio. kr. bliver fordelt til forskellige public service-formål. Særligt Public Service-puljen får et løft. Omkring halvdelen af puljen med overskydende licensmidler er blevet fordelt. Det oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse. I alt 80,3 mio. kr. er der til overs i licens af forskellige kanaler, og af dem er 40 mio. kr. blevet fordelt. Det er partierne bag den gældende medieaftale, der er blevet enige om fordeling. Den største pose penge bliver sendt til public service-puljen. I 2017 får den tilført ekstra 23 mio. kr. fra de overskydende licensmidler, så puljen i alt når op på rundt regnet 70 mio. kr. DR får 10 mio. kr. til styrkelse af danske børne- og ungedrama. TV 2's regioner får 5 mio. kr. til medfinansiering af et projekt op til kommunalvalget, der afholdes i november 2017. Endelig går 2 mio. kr. til sekretariatsbetjening til det udvalg, der har været et års tid undervejs, og som skal undersøge den fremtidige finansiering af dansk digital indholdsproduktion. Den sidste del af de overskydende licensmidler er på 40,3 mio. kr. De reserveres til eventuel senere disponering. "Jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået politisk enighed om en markant forøgelse af midlerne i Public Service-Puljen i 2017. Jeg er jo af den opfattelse, at mange andre end DR kan levere public service, og det er puljen med til at understøtte. Jeg er også meget glad for, at der er så bred opbakning til at styrke DR’s og de regionale TV 2-virksomheders indsats i forhold til børn og unge, bl.a. i kraft af fokus på talentudvikling inden for DR’s børne- og ungedrama," udtaler kulturminister Mette Bock (LA) i pressemeddelelsen.


Udbud af tilladelser til Lokalradio

Alle landets tilladelser til at sende lokalradio på FM-båndet udløber ved udgangen af 2017. Radio- og tv-nævnet igangsætter derfor primo 2017 udbud af samtlige kommercielle og ikkekommercielle sendemuligheder til lokalradio i Danmark. Den hidtidige ordning for lokalradio omfattede både tilladelser til at sende såkaldt kommerciel lokalradio (reklamefinansieret) og ikkekommerciel lokalradio (reklamefri lokalradio med mulighed for offentligt tilskud). Udbuddet af de kommercielle sendemuligheder sættes i gang den 4. januar 2017. Udbuddet af ikkekommercielle sendemuligheder, hvortil der efterfølgende vil kunne søges tilskud, følger umiddelbart herefter – forventeligt primo februar 2017.

Radio- og tv-nævnet vil fordele tilladelserne til kommerciel lokalradiovirksomhed efter en såkaldt ’skønhedskonkurrence’, hvor hovedhensynene er erfaring og økonomi. Hvis flere ansøgere står lige, vil allerede etablerede ansøgere i sendenettet have en fordel for så vidt angår eksisterende sendenet, hvorimod nye aktører vil have en tilsvarende fordel for så vidt angår nyetablerede sendenet.

Tilladelserne forventes udstedt inden sommeren 2017. De vil gælde i 10 år fra 1. januar 2018. Nævnet kan dog inddrage tilladelserne med to års varsel, hvis dette bliver relevant f.eks. pga. overgang til digital radio.

Du kan se mere om udbuddet:  http://slks.dk/medier/udbud-og-hoeringer/

 

Radio- og TV nævnet 

 

Radio- og tv-nævnet er den centrale myndighed på radio- og tv-området i Danmark. Det består af ti medlemmer, der beskikkes for fire år ad gangen. Nævnet er uafhængigt af kulturministeren og træffer bl.a. afgørelser i sager om radio- og tv-reklamer og om fordeling af tilladelser til at udøve radio- og tv-virksomhed.

For den kommende periode har Kulturministeren genbeskikket Peter C. Madsen fra ARF Multimedier som repræsentant for Samarbejdsforum for Danske Lytter- og seerorganisationer.

Radio- og tv-nævnet er herefter pr. 1. januar 2017 sammensat således:

-          Caroline Heide-Jørgensen. Formand. Professor,      dr. jur.

-          Anne Kristine Axelsson. Næstformand.            Direktør, cand.jur. 

-          Kirsten Drotner. Lektor i medievidenskab

-          Nikolaj Koppel. Underdirektør 

-          Mark Lorenzen. Professor i innovation og organisationsøkonomi

-          Per Jauert. Lektor i medievidenskab

-          Merethe Eckhardt. Udviklingsdirektør, cand.jur.

-          Peter C. Madsen. Afdelingsleder (udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer)

-          Trine Baumbach. Lektor med strafferetlig ekspertise

-          Elisabet Michelsen. Dommer (udpeget af Den Danske Dommerforening)

Medlemmerne Trine Baumbach og Elisabet Michelsen deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

        

Formandsskifte i TV 2 regionerne

TV Syd – Den regionale TV 2-station i Syd- og Sønderjylland får ny bestyrelse

Torben Seldrup står de kommende to år i spidsen for TV SYDs bestyrelse. Til daglig er 52-årige Torben Seldrup direktør for Musikhuset Esbjerg. Han har siddet i TV SYDs bestyrelse to år forud for valget til formandsposten.

TV SYD står som alle andre medier overfor store og komplekse udfordringer i fremtiden. TV SYD er landsdelens vigtigste nyhedsformidler og den position skal vi udbygge. Men jeg forventer, at klassisk nyhedsformidling i stigende grad vil foregå på vores onlinemedier. På tv skal vi give seerne et nyt og mere moderne tilbud kl. 19.30. Hvordan det konkret skal se ud, vil stationens medarbejdere arbejde med de kommende måneder, siger Torben Seldrup. 

Torben Seldrup afløser Jacob Ejs fra Vejle, der træder ud af bestyrelsen.

 Der er syv medlemmer i TV SYDs bestyrelse. Nyvalgte er Bente Thomsen, innovation developer på Erhvervsakademi Sydvest og Peder J. Madsen, adm. direktør for Hotel Koldingfjord. Bestyrelsen består desuden af Bente Graae, Ribe, Marianne Kalb Møller, Løgumkloster, Carsten Kortegaard fra Vojens samt Kaj Højgaard, der er medarbejdervalgt.

 

Danmarks Indsamling 2017 bliver en stjernespækket finale

Danmarks Indsamling 2017 kulminerer i et brag af et liveshow på DR1 lørdag den 4. februar.

I år er indsamlingen rettet mod at bekæmpe sult blandt børn rundt om i hele verden.

DR samler igen i år danskerne om et stort tv-show, der sendes live på DR1 lørdag 4. februar kl. 19.00-00.00, hvor formålet er at samle ind til at bekæmpe sult blandt børn verden over. Ulla Essendrop og Mads Steffensen styrer slagets gang, når danske stjerner underholder på scenen og et hav af berømtheder besvarer telefoner i callcenteret i dette års kulmination af Danmarks Indsamling 2017.

Igen i år samler DR danskerne, når 12 af Danmarks største humanitære organisationer i samarbejde med DR samler ind til nogle af verdens fattigste. I år er fokus rettet mod at bekæmpe sult blandt børn rundt om i hele verden. Det har allerede udmøntet sig i en række initiativer rundt om i Danmark, hvor både børn og voksne gør deres bedste for at samle ind til, at intet barn i verden må sulte. Det hele kulminerer i et stjernespækket show sendt til seerne direkte fra Svejsehallen på Refshaleøen i København. Det er i år Ulla Essendrop og Mads Steffensen, der med sikker hånd styrer os igennem intet mindre end fem timers liveshow, Lørdag, den 4. februar 2017, fra kl. 19.00 til 00.00 på DR1.

          

Vi bruger to timer og 38 minutter foran fjernsynet hver dag

Streamingstjenester gnaver af det traditionelle Tv-forbrug, men hver dansker bruger stadig to timer og 38 minutter foran fjernsynet hver dag.

Det fremgår af rapporten ’Medieudviklingen 2016’, som DR Medieforskning udgiver senere i januar, og hvor medieforskerne blandt andet er dykket nærmere ned i data fra Kantar Gallup TV-Meter.
Ovenpå et forholdsvis roligt 2015 viser tallene, at seningen af traditionelt TV er faldet med otte procent, hvilket omregnet i tid svarer til 15 minutter i 2016. Imidlertid blev måden, tallene er gjort op på, ændret den 1. april 2016, så derfor er det reelle fald tættere på 11 minutter om dagen.

Ifølge rapporten ser 88 procent af danskerne med et TV i husstanden fortsat flow-TV i løbet af en uge mod 90 procent for et år siden.
”De yngre seere har sænket deres Tv-forbrug over flere år. Udviklingen er blevet intensiveret i 2016, hvor de 15-29-årige har sænket forbruget med over en fjerdedel. Tidligere er TV-seningen vokset i befolkningen over 55 år, men nu ser man også et fald blandt disse seere, og det er en afgørende årsag til, at det samlede forbrug af traditionelt TV igen falder markant,” siger medieforskerne Henrik Gregor Knudsen og Mette Birk fra DR Medieforskning, som har set nærmere på det seneste års TV-tal.
Du kan se medierapporten her:
http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/EDBEE3F4-5C3E-439E-A08E-870734C3CD72/6150035/medieudviklingen_2016.pdf


Det støver på fjernbetjeningen – vi zapper mindre

Seerne skifter sjældnere og sjældnere tv-kanal. Siden 2010 er det gennemsnitlige antal af kanalbesøg faldet med 36 procent blandt dem, der ser tv, fremgår det af ’Medieudviklingen 2016’ fra DR Medieforskning.

28. dec. 2016 kl. 10.08 opdateret 28. dec. 2016 kl. 10.15

Seerne skifter sjældnere og sjældnere tv-kanal. Siden 2010 er det gennemsnitlige antal af kanalbesøg faldet med 36 procent blandt dem, der ser tv. (Foto: Petra Kleis © Type 1)

Af Jan Dohrmann

Seerne rækker sjældnere og sjældnere ud efter fjernbetjeningen og tager mindre på kanalrundfart, end de gjorde for bare få år siden. Fra 2010 til 2016 er det gennemsnitlige antal kanalbesøg faldet med 36 procent. Til gengæld varer et tv-kanalbesøg nu i gennemsnit 27 minutter – eller ni minutter mere end i 2010.

Tallene fremgår af rapporten ’Medieudviklingen 2016’, der udkommer i anden halvdel af januar. Her har DR Medieforskning blandt meget andet set nærmere på vores zapperkultur anno 2016.

Cæcilie Bach Kjærulf og Mette Birk fra DR Medieforskning mener, at der tegner sig et billede af særligt to årsager til forandringerne: nemlig mobiltelefonen og streaming.

”Man kan sige, at fjernsynet er udfordret på sin position som det primære medie og ikke længere har monopol på seernes opmærksomhed, når de sidder foran skærmen. Når tv ikke er interessant nok, er der kortere vej til mobiltelefonen, end der er til fjernbetjeningen. Og at tænde for Netflix er ligeså let som at skifte kanal,” siger medieforskerne.

Når tv ikke er interessant nok, er der kortere vej til mobiltelefonen, end der er til fjernbetjeningen. Og at tænde for Netflix er ligeså let som at skifte kanal.


TV-udbyder samler tv-kanaler og Streaming side om side

Med en ny boks vil tv-distributøren Stofa give kunderne mulighed for at hente tv, spil og streamingtjenester direkte på tv'et. Offentliggjort 05.01.17 kl. 18:48 AF RITZAU Googles styresystem Android, der ligger på mere end 80 pct. af verdens smartphones, rykker nu for alvor ind på stuealteret.Hvis man er blandt den godt halve million kunder, der får tv og bredbånd fra selskabet Stofa, kan man nemlig se frem til, at Android overtager ens tv-flade.Det sker, når Stofa fra efteråret tilbyder at udskifte den boks, som kunderne har til at håndtere tv-signalerne. Den nye boks får styresystemet Android, hvilket betyder traditionelle tv-kanaler og forskellige streamingtjenester smelter sammen og kan afvikles side om side på folks tv-apparater.Man kan altså skifte direkte mellem TV2, Netflix og helt andre underholdningstilbud som for eksempel spil, boligportaler, madopskrifter og alt andet man kan finde på nettet.Ifølge adm. direktør hos Stofa, Ole Fruekilde Madsen, er forventningen hos kunderne mere end bare tv-kanaler."Streamingtjenesterne har ændret tv fuldstændigt. I dag kan man allerede tilgå mange af de her ting på fjernsynet, men vi vil gerne samle det hele ét sted, så det bliver lettere for forbrugerne," siger Ole Fruekilde Madsen.Platforme smelter sammenHan præsenterede mulighederne i den nye boks på et pressemøde på verdens største elektronikmesse CES, der afvikles i Las Vegas i denne uge.Dermed fortsætter udviklingen, hvor de forskellige platforme smelter sammen med fuld styrke. Mange har i forvejen muligheden for at downloade apps og købe forskellige streamingtilbud med løsninger, som er integreret i nyere tv-apparater, såkaldt smart-tv.Med Android som styresystem bliver det muligt at hente apps fra Googles Playstore, ligesom mange allerede kender det fra Android-telefoner.En af de største tv-producenter Philips markedsførte allerede for et par år siden fjernsyn, der var baseret på Android-styresystemet. Her er det også muligt at hente apps, for eksempel streamingtjenester, spil og andre medieoplevelser, direkte ned på fjernsynet./ritzau/

 

TV3 sikrer sig rettigheder til EM-håndbold

MTG (TV3-kanalerne, Viasat og Viaplay) har sikret sig de eksklusive nordiske rettigheder til EM i håndbold 2020, og aftalen dækker både herre- og dame-EM. Kampene vil blive vist på MTG's danske tv-kanaler og på streaming-tjenesten Viaplay.

Til EM i 2020 skal damerne spille 16 kampe, som bliver afviklet i Danmark og Norge, hvorimod herrernes 24 kampe kun afvikles i Sverige, Østrig og Norge.

MTG har nu sikret sig rettighederne til visning af alle kampe. Helt konkret vil alle kampe blive vist på streaming-tjenesten Viaplay og på MTG-kanalerne i både Sverige, Norge, Danmark og Finland. Alle kampe bliver selvfølgelig vist med lokale kommentatorspor, studieinterviews og highlights.

 

Aftale om sport

DR og TV 2 har indgået en aftale med 60 specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) om, at man også fremover kan vise højdepunkter fra de bedste sportsrækker i alt fra håndbold og badminton til dart og cricket. Dog er fodbold ikke en del af aftalen.

De to aftaler med DR og TV 2 er ikke identiske, oplyser DR i dag. I aftalen med DR indgår der – udover sports-nyhedsrettighederne – også et punkt om, at DR kan transmittere udvalgte sportsgrene live på dr.dk.

"Aftalen med DIF-idrætten passer perfekt ind i DRs stadigt øgede fokus på danske sportsfolk og på sportsbegivenheder i Danmark," siger DRs sportschef Søren Vestergaard, og peger på, at aftalen supplerer de andre rettigheder, som DR har sikret sig til dansk idræt.

DR har allerede i nogen tid arbejdet med at udvikle transmissionerne på dr.dk – f.eks. har man sendt DM i motocross, judo og team gym.

De to tv-aftaler med DR og TV 2 løber frem til den 31. december 2021.

 

TV Syd genudsender udsendelserne fra 2002 med Frode Kristoffersen

Den 4. februar 2017 bliver det atter muligt at se ”På tur med Frode” det sker  kl. 19:40 – og det bliver på TV Syd+ kanaler.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.04 | 19:46

Jeg er medlem i klubben gennem vores venner i Hinnerup, Jørgen Laursen, og været med på deres ture. Jeg er nu blevet alene og vil gerne være medlem her . Hilse

...
23.01 | 23:26

Jet vil gerne melee mig use AF min TV forsikringen !! Hvordan kan dete ske ? Hvem
skal jet kontakte ??. Mvh R.F. Toby .

...
20.01 | 14:50

Jet vil gerne melde myg use af TV forsikrigen fra days dato . Hvordan kan set ske ?? Mvh . R.F.TOBY . HAABER AT FOR SVAR HURTIGS MULIG .

...
01.04 | 19:46
Forside har modtaget 14
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE