Nyhedsbrev Juni mdr. 2018

 

Så er der atter lidt orientering hvad der sker om radio og tv medierne, samt i foreningen:

 

Udflugt til Tirpitz

I samarbejde med Floraklubben kan vi tilbyde en bustur til det nye, store og spændende museum ved Blåvand.

Udstillingerne i Tirpitz rummer historier for alle. Historierne fortælles gennem “fjernbetjeninger”. Udstillingen “Havets guld” om ravjægere og med insekter fanget i rav er en del af besøget, men også vest kysthistorierne i Den skjulte vestkyst er spændende, ikke mindst temaet om Anden Verdenskrig og Atlantvolden.

Om turen:

Afgang fra Floraklubben, Ny Vestergade – kl. 8:15 og fra Palmealle, kl. 8:25.

Der er kaffepause med rundstykker undervejs.

Kl. 10:00 – Besøg i museerne i Tirpitz

Kl. 13:15 – Middag på Restaurant Skjelborg Strand – med udsigt til Fanø

                    Menu: Glaseret skinke m/aspargessauce og Citronfromage     

Kl. 16:00 – Eftermiddagskaffe m/lagkage på Hovborg Kro

Kl. 18:00 – Tilbage i Kolding efter en spændende dag.

Alt dette for en Billetpris – Kr. 600

Billetsalget slutter fredag, den 29. juni 2018.

 

Nyt om navne:

- Henriette Ladegaard-Pedersen – redaktionschef DR Kultur flytter til TV2 – ’Go Morgen Danmark’

- Louise Kielstrup – fra DR til TV Syd- hun har været ansvarlig for DR.DKs forside

- Caroline Reider – direktør for strategi/kommunikation, forlader DR

- Sofie Linde – vært på X-Faktor flytter fra DR til TV2 hvor hun fortsat skal beskæftige sig med X-Factor

- Tine Gøtzsche – forlader DR efter 22 år med nyhederne

 

 

ARF og Medieaftale 2019-22

 

Af regeringens oplæg til ny medieaftale fremgår det, at man ønsker en mere professionel bestyrelse for DR.

Men nu er partierne kommet i tvivl, for Dansk Folkeparti er ikke med på ideen, ligeledes mener Enhedslisten ikke at forslaget er nok gennemtænkt.

Formålet var egentligt, at styrke bestyrelsens uafhængighed og kompetencesammensætning.

Bestyrelse i DR består i dag af 11 medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode – 3 medlemmer, herunder formanden udpeges af Kulturministeren – 6 medlemmer udpeges af Folketingets største partier og 2 medlemmer udpeges af medarbejderne.

ARF vil arbejde for, at lytter- og seerne vil blive repræsenteret i en

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

 

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 21 (21/5-27/5) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

51

12,7

TV ØST

43

8,9

TV SYD

58

8,3

TV2 FYN

35

7,9

TV2 Nord

26

6,2

TV 2/ØSTJYLLAND

37

5,9

TV2/ LORRY

100

5,2

Regionalprogrammer i alt

346.000

6,9

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

 

Folkemødet på Bornholm

 

Finder sted i dagene 14. – 17. juni 2018. Du kan allerede nu se programmet for de fleste arrangementer på Folkemødets App ”Folkemøde 2018”. Så hvis du tænker på at deltage, så er der nu god mulighed for at planlægge på forhånd, hvilke events du vil deltage i. Der er gode muligheder for at søge i programmet og gøre brug af de mange filtreringsmuligheder, så du finder de områder og temaer som du synes er de mest interessante, når du skal planlægge dit eget program. Er du i tvivl om hvor eventen ligger, kan du trykke ind på lokationsknappen - herefter bliver du ført direkte ind på det interaktive kort, der viser placeringen.   
I Folkemødets app har du mulighed for at:

Se det fulde program 

Sammensætte dit eget program

Finde rundt på festivalpladsen via interaktivt kort 

Få praktisk information om alt lige fra transport og tilgængelighed til mad og drikke.

ARF Multimedier vil være til stede på Folkemødet, og mødes med mediepolitikerne og andre medierelevante personer.

 

Krav til TV2s hovedsæde kan være i strid med EU-regler

Dansk Folkepartis krav om, at TV 2 bevarer sit hovedsæde i Odense, kan blive svært at fastholde ved en privatisering. Kravet kan nemlig være i strid med EU's regler om den fri bevægelighed af tjenesteydelser, vurderer professor i EU-ret ved Aarhus Universitet Michael Steinicke over for Politiken.

"Hvis en virksomhed mener, at den kan løse opgaven fra Belgien, er det sådan set legitimt, for man kan som udgangspunkt ikke stille krav om, at virksomheden skal ligge et bestemt sted," siger Michael Steinicke til Politiken.

Han henviser til, at EU-reglerne siger, at man ikke må diskriminere nogen virksomhed, uanset om den kommer fra Tyskland, Spanien eller Danmark. De skal være ligestillede. Ifølge Michael Steinicke vil reglerne også omfatte TV 2, selv om regeringen i første omgang kun har en ambition om at sælge 40 pct. af stationen.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har desuden foreslået at flytte Radio24syv til Jylland. Det ønsker radiostationen ikke selv. Derfor har Radio24syv fået sin advokat, Morten Stadil fra Bruun & Hjejle, til at vurdere lovligheden i et sådan krav. I et notat skriver advokaten, at det efter hans vurdering vil være "i strid med" EU-reglerne at stille krav om, at radioen skal ligge i Aarhus eller 100 kilometer fra hovedstaden, skriver Politiken.

 

Ringsted Radiomuseum fik sin hidtil ældste radio

Radiohistorisk Forening, Ringsted, som står bag Ringsted Radiomuseum, er fyldt 25 år.

Og så har museet netop fået sit hidtil ældste radioapparat.

Jubilæumsgaven er en selvbygger-radio fra 1920, dvs. fra fem år før indførelsen afstatsradiofo-nien i Danmark. Dengang var det faktisk ulovligt for private at eje en radio, for det forbød radiolo-ven fra 1907, og hvis det blev opdaget, så blev radioen konfiskeret. Derudover fik man en bøde på 400 kroner, hvilket var rigtigt mange penge dengang.

I 1920 var der naturligvis ikke nogen egentlige radioprogrammer, men man kunne høre telegrafi fra f.eks. forsvaret. Det menes dog, at det gamle radioapparat i starten blev brugt til modtagelse af tidssignaler fra Eiffeltårnet.

Radioen blev bygget af astronomen Arthur Nielsen, og den blev løbende forbedret i 1920'erne. Engang i 1930'erne blev den så overtaget af radioforhandler Jens Bech i Fredericia. Sønnen Poul Bech (født 1925) kom i 1942 i lære hos sin far, blev eksamineret radiotekniker på Teknologisk Institut i 1946, ansattes hos P&T og var aftenskolelærer på Teknologisk Institut. I 1955 flyttede familien til Aalborg, hvor Jens Bech indrettede Radioværksted.

I 1965 dør Jens Bech, og Poul Bech overtager den gamle radio. I 1967 blev han afdelingsleder på Viborg Tekniske Skole indtil 1991. Han døde i 1999, og familien har nu besluttet at overdrage den gamle RADIO til Ringsted Radiomuseum.

ARF Multimedier kan anbefaler et besøg på Ringsted Radiomuseum.

DR skal fokusere – men på hvad?

Mogens Jensen MF har spurgt Kulturminister Mette Bock, hvad hun forstår ved, at DR skal fokusere på grundlæggende public service. Henvendelsen kommer efter at Kulturministeren gang på gang har præciseret dette i forbindelse med de besparelser (25 %) som man agter at påføre DR.

Kulturminister Mette Bock har svaret: ”Med en fokusering på grundlæggende public service menes i denne sammenhæng blandt andet øget fokus på at sikre befolkningen adgang til dansk kvalitetsindhold, der understøtter dansk demokrati, sprog og kultur. Ved DRs kerneområder forstår jeg blandt andet nyheder og aktualitet, kultur, børn og unge, uddannelse og den regionale dækning.”

Det er store krav at stille når der samtidig skal bespares.

 

 

Klage over reklamepauser på TV 2 Sport

 

Under det netop overståede ishockey-vm, som foregik i Danmark, havde TV 2 Danmark indlagt korte

reklameafbrydelser under kampene. Det mener KLF, Kirke & Medier er i strid med reglerne – og har derfor klaget over TV 2 Sport til Radio- og TV-nævnet.
”TV 2 Sport valgte at sende reklamer – ikke alene i pauserne mellem perioderne, men også midt i perioderne,” skriver Kim Borregaard Eriksen, medlem af landsstyrelsen i KLF og formand for SLS, i klagen.

ARF Multimedier er modstander af reklameafbrydelser i udsendelserne i TV, og er derfor enige i klagen. Vi ser frem til afgørelsen.

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Vi orienterer dig, fordi du har tilmeldt dig ARF-Multimediers Nyhedsbrev, og ved din indmeldelse i ARF Multimedier, - dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer).

Vi beskytter og behandler naturligvis dine oplysninger i overensstemmelse med den gældende persondataretlige lovgivning, og videregiver dem ikke til andre.

Vi bruger dine oplysninger til udsendelse af vores nyhedsbrev, og kontakt med foreningen. Du kan til hver en tid framelde dig vores nyhedsservice ved at sende os en mail – arf@info.dk

Vi sletter oplysningerne om dig, hvis du framelder dig, eller hvis vi måtte ophøre med at udsende nyhedsbreve.

 

Til dialogmøde med DR om fremtiden

 

ARF Multimedier mødtes lige før pinse i DR Byen med blandt andre generaldirektøren til en snak om DR’s fremtid. De tre organisationer ARF Multimedier, KLF, Kirke & Medier og EU-Modstandernes Lytter- og Fjernseerforbund var interesserede i at høre, hvilke udfordringer det nye medieudspil og de store beskæringer skaber for DR.

Alle vil desværre komme til at opleve, at de mister noget indhold, de holder af.

Generaldirektør Maria Rørbye Rønn begyndte sit oplæg med at fortælle, at selvom befolkningen i Danmark i disse tider modtager utallige tilbud fra amerikanske streamingtjenester, bruger 94 procent stadig DR’s tilbud. Derudover mener de unge stadig, at DR er den vigtigste medieudbyder i samfundet. 71 procent af indholdet på DRTV er dansk, mens det på den populære streamingtjeneste HBO er nul procent.

”Når DR skal spare 20 procent, kommer det til at få betydning for det danske indhold, som vi bruger 95 procent af vores programmidler på. Alle vil desværre komme til at opleve, at de mister noget indhold, de holder af,” sagde Maria Rørbye Rønn, der også forklarede, at man i DR vil fokusere på at sikre den politiske uafhængighed, når licensen går over til at blive finansieret af skatten.

Mange sad og tog ivrigt noter til spørgerunden, der efterfulgte generaldirektørens oplæg. Der kom blandt andet spørgsmål til, hvilke overvejelser man har gjort sig omkring lukningen af de to ud af seks kanaler, sådan som det er blevet foreskrevet i medieudspillet.

Generaldirektøren lyttede og tog sig god tid til at svare, og det virkede som om, folk i hesteskoen af borde var tilfredse.

Maria Rørbye Rønn takkede af for en god debat. Derefter gik DRs kulturdirektør Tine Smedegaard Andersen på for at fortælle om DR’s arbejde med at gå fra flow-tv til også at udbyde on demand-indhold. Hun forklarede, at det i dagens mediebillede hele tiden handler om at blive valgt til i stedet for at blive valgt fra, og at DR er meget bevidste om, at det især er sådan unges medievaner fungerer.

”Hvis der ikke er andre, der vil rose os, så vil jeg gerne gøre det selv,” sagde hun og fik lokalets fremmødte til at le. ”Jeg synes, vi klarer os rigtig godt.”

DR er befolkningens mediehus, så derfor skal det også repræsentere os alle. DR skal forsikre, at de bliver ved med at fortælle om, hvad det vil sige at bo i Danmark, sagde Mikael Laursen fra KLF.

Han fortalte, at han altid ser frem til møderne mellem DR og sammenslutningen af lyttere og seere.

”Det er godt at høre Maria Rørbye Rønn fortælle ind til benet om de mange ting, der foregår omkring DR lige for tiden. Hvilke overvejelser bliver der for eksempel gjort i forhold til at kunne tage hensyn til lytternes og seernes behov for kvalitet, selvom der kommer besparelser? Efter vi har været til møde, rækker vi ud til vores bagland og indvier dem i de nuancer, vi har lært om debatten,” siger han og fortsætter:

”Først og fremmest tænker jeg, at det er vigtigt, at DR bliver ved med at fokusere på bred folkelighed på trods af besparelserne. DR er befolkningens mediehus, så derfor skal det også repræsentere os alle. DR skal forsikre, at de bliver ved med at fortælle om, hvad det vil sige at bo i Danmark.”

På mødet blev også holdt oplæg af rådgiver Anja Lundberg Andersen fra DR Etik og lytternes og seernes redaktør Jesper Termansen - med efterfølgende diskussioner.

Der blev på mødet udtrykt betænkelighed ved skattefinansieringen af licensen – idet borgerne, som det ser ud på nuværende tidspunkt, kommer til at betale licens to steder, hhv. skat og opkrævning i de 3 overgangsår

 

ARF - Årsmøde

 

Forbundets hovedbestyrelse har på sit møde i lørdags - den 3. marts - besluttet, at Årsmøde 2018,

som afholdes lørdag den 29. september 2018, igen i år bliver holdt i Parkhallen, Kolding

Årsagen hertil var, at lokalerne i Nyborg allerede er booket af en anden forening.

 

Fald i salget af tv-skærme


Salget af tv-skærme i Danmark har over de seneste mange år holdt et stabilt højt niveau, drevet af blandt ændringer i teknik, som har tvunget nogle danskere til at investere i nyt udstyr.
Danskernes forkærlighed for tv-skærmen, har betydet, at der hvert år mellem 2007 og 2016 blev solgt 500.000 tv-skærme i Danmark. I 2017 faldt salget imidlertid med 30 % til 380.000, ifølge tal fra GfK.
Markedet har især været præget af, at danskerne nedgraderer eller helt opsiger tv-pakken for i stedet at streame video. Til disse formål er eksterne løsninger såsom Apple TV og Chromecast blevet populære på trods af, at tv-producenterne implementerer apps direkte i skærmene.

Salget af buede TV-skærme går tilbage

 

Der blev sidste år solgt 9.000 buede tv-skærme, hvilket svarer til en andel på 2,3%, men salget af de buede skærme går tilbage. Alle større tv-producenter med undtagelse af Samsung har da også droppet satsningen på de buede skærme.
Til gengæld går salget af OLED-tv frem. Der blev sidste år solgt over 10.000 OLED-skærme, hvilket svarer til en andel på 2,7 %. Ud af de i alt 380.000 tv-skærme, som blev solgt i 2017, havde knap 62% af modellerne 4K-opløsning.
Tv-producenterne siger ofte, at salget stiger i store sportsår. Om under en måned skydes fodbold-VM i Rusland i gang. Der er således håb for, at 2018 bliver et bedre år for branchen.

Regeringen vil slukke for FM-båndet

 

Regeringen og de tidligere forligspartier havde en aftale om, at man først ville slukke for FM-båndet, når mindst 50 % af lytterne var gået over til DAB+. En aftale som vi tidligere har skrevet om og debatteret i ARF.

Men uagtet denne aftale, vil regeringen nu slukke for FM-båndet i 2021. Det fremgår af det medieudspil som regeringen lagde frem i denne måned. Man ønsker ydermere at oprette en ny tv-kanal, som skal vise kulturindhold og folkeoplysning. Den skal finansieres af offentligt tilskud i kombination med reklamer.

Det vil blive en omlægning der vil blive mærkbar for utallige lyttere, ikke mindst for de der lytter til radio i bilradioen.

 

Ny medieordfører for Venstre

Mads Fuglede MF, bliver ny medieordfører for Venstre. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Han overtager ordførerskabet fra Venstres Britt Bager, der i sidste uge blev politisk ordfører for Venstre i kølvandet på regeringsrokaden.

Det er stadig planen, at den afgående medieordfører, Britt Bager, skal stå for medieforhandlingerne. Dog med Fuglede som sin højre hånd. 

Fugledes nye ordførerskab er en del af en større rokade i Venstres ordførerhold, der også giver nye poster til Bertel Haarder og det nye folketingsmedlem, Martin Geertsen, der har fået Søren Pinds plads i Folketinget.

Mads Fuglede har nu to ordførerskaber, da han stadig er uddannelses- og forskningsordfører

 

 

Millioner af nye kunder strømmer til Netflix

Streamingtjenesten Netflix har nu 125 millioner abonnenter globalt efter en overraskende stærk start på året.

Den amerikanske streamingtjeneste Netflix investerer milliarder i at producere sine egne serier og dokumentarprogrammer, og forretningsmodellen bliver ved med at tiltrække nye kunder. Det viser selskabets kvartalsregnskab, som er offentliggjort mandag aften dansk tid.

I første kvartal fik Netflix 7,4 mio. nye abonnenter. Heraf var næsten 5,5 mio. fra andre lande end USA.

På Wall Street var forventningen, at Netflix fra januar til marts havde fået 6,5 mio. nye kunder. Ved udgangen af marts havde selskabet i alt 125 mio. abonnenter.

Netflix, der er til stede i stort set samtlige lande, vil i 2018 bruge otte mia. dollar på at producere nye serier og film. I det seneste kvartal satte Netflix ny rekord, da det månedligt udbød 483 timers egenproducerede programmer. Det er 85 pct. mere end for et år siden. Det nye udbud omfattede blandt andet science fiction-serien "Altered Carbon" og actiondramaet "Jessica Jones".

Efter offentliggørelsen af regnskabet stiger kursen på Netflix-aktier med cirka seks pct. på Wall Street. Hidtil i år er aktien dermed steget 65 pct.

/ritzau/Reuters

 

 

Tekst-tv fylder 35 år

Tekst-tv kom til Danmark den 15. maj 1983 klokken 14.00. Dengang var der kun en enkelt tv-kanal, som Danmarks Radio bestyrede. Med tekst-tv fik danskerne helt nye muligheder og DR er da heller ikke sen til at kalde det ”en revolution i mediebilledet”.
Selvom danskere i dag har rig mulighed for at få nyheder, sportsresultater, tv-oversigter og anden information på andre typer enheder, holder mange stadig fast i tekst-tv.
- ”Vores undersøgelser viser, at 23 procent bruger DR’s tekst-TV mindst en gang om ugen, og de viser samtidig, at det er mange af dem, der også levede, da tekst-tv blev født, som stadig bruger det,” siger Henrik Gregor Knudsen, medieforsker, DR Medieforskning.
Andelen stiger i takt med, at man bevæger sig op i aldersklasse. 37% af danskere over 65 år bruger tekst-tv ugentligt, mens tallene er 36% for 47-64-årige, 21% for 32-46-årige og 9% for både 25-31 og 15-24-årige.
- ”Der er ingen tvivl om, at smartphonen har overtaget nogle af de funktioner, tekst-tv traditionelt har varetaget, for eksempel korte nyheder og sportsresultater. Når tekst-tv alligevel stadig er relativt populær, skyldes det formentlig, at mediet altid ”er lige ved hånden”. Desværre er opgørelserne over brugen af tekst-tv blevet lavet på forskellige måder gennem årene, så det er svært at lave sammenligninger,” siger Henrik Gregor Knudsen.

 

Mange ønsker ikke tv-pakker fra kabel tv.

 

Hele 600.000 har helt droppet deres kabel-tv-pakke inden for de seneste tre år. Og udviklingen går stærkt. Alene det seneste år har den største distributør YouSee mistet 100.000 kunder. Det viser en ny undersøgelse fra analysefirmaet Wilke.

For dyrt og alt for mange kanaler jeg alligevel aldrig ser. Det er hovedårsagen til, at flere og flere dropper kabel-tv-pakken.
En undersøgelse fra Wilke viser, at hver tredje kabel-tv-kunde overvejer helt at droppe deres tv-pakke.
"Der er også mange, som har gjort deres tv-pakker mindre", forklarer Julie Nygaard, der er Head of Media & Partner hos Wilke.
Hun understreger, at 85 procent af befolkningen stadig har kabel-tv i en eller anden grad. Det har de bl.a., fordi det fortsat virker som en nem løsning at kunne zappe rundt mellem tv-kanalerne. I 2015 havde 93 procent en kabel-tv-pakke.

 

 

 

 

 

Tre nye fiktionsserie i efteråret på TV 2

 

Ny sæson af ’Klovn’

TV 2s nye fiktionssæson indledes mandag 13. august med en ny sæson – den syvende – af serien ’Klovn’ med Casper Christensen og Frank Hvam i spidsen.

– ’Klovn’ er Danmarks stærkeste komediebrand og den mest vellykkede komedieserie nogensinde på dansk tv, og vi glæder os til for første gang at premiere ’Klovn’ på TV 2s hovedkanal, siger Katrine Vogelsang.

Den nye sæson af ‘Klovn’ er på 10 afsnit og produceres af Nutmeg Movies

’Kriger’

TV 2s anden fiktionspremiere i efteråret 2018 bliver action dramaet ’Kriger’ af den prisbelønnede instruktør Christoffer Boe.

 ‘Kriger’ er et action drama i seks afsnit om fællesskaber, loyalitet og forræderi blandt krigsveteraner, rockere og politifolk, og samtidig fortæller serien en kærlighedshistorie. I ‘Kriger’ vender CC hjem efter aktiv militærtjeneste i forskellige krigszoner. På CC’s sidste mission gik det galt, og hans bedste ven, Peter, blev dræbt. Hjemme i Danmark er CC plaget af skyld og kan ikke finde sig til rette i et samfund, som helst vil glemme alt om krig. For at lindre sin skyldfølelse hjælper han Peters enke, politiefterforskeren Louise, der har særligt fokus på bandekriminalitet og i særdeleshed på rockerkongen Tom.

’Håbet’ – en familieserie og et periodedrama

TV 2s tredje fiktionsserie i efteråret, Håbet’, er kanalens første periodedrama i den familieserie-genre, som ellers mest er kendt fra familiejulekalendere. ’Håbet’ er en miniserie i fire afsnit, der fortæller en medrivende historie om venskab, frihed og mod og tager seerne med ind i fuldriggernes fascinerende verden.

Serien udspiller sig i 1899, hvor vi følger forældreløse Maries kamp for at finde sin far – en sømand, som alle tror, er gået ned med sit skib.

Forklædt som dreng stikker Marie til søs med skonnerten “Håbet” på en dramatisk færd fra Danmarks kyster og til både Norge og Island, fuld af farer og uretfærdigheder, men også af venskab og kærlighed.

– ’Håbet’ er en gribende historie om en ung piges kamp for at bryde fri af den skæbne, tiden og samfundet har bestemt for hende, og i stedet blive en stærk og uafhængig kvinde.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
04.08 | 21:30
Forside har modtaget 15
26.01 | 21:54
Hjælpefonden har modtaget 1
29.11 | 12:37
Bestyrelsen har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE