Juni Nyhedsbrev 2020

 

Nyt om navne:

 

- Viktor Pedersen – forlader Radio4 – var redaktionschef

- Mikkel Skovsgaard – bliver ny redaktionschef på Radio4 – kommer fra TV2

- Thomas Gadsbølle – bliver chef for DR radioavisen og P3 nyheder – kommer fra TV2 News

- Alexander Klemp – digital journalist TV Syd – kommer fra TV2

- Sidsel Ravn – nyhedsvært og reporter DR P3 Nyheder

- Signe Kammersgaard Mûller – ny digital redaktør TV Syd

- Casper Dall – fra DR til Klima og energiministeriet

- Peter Led Korsgaard – ny redaktionschef på P4

 

 

Stor interesse for musiktjenester

 

Danmark er det land i Norden hvor antallet af brugere af musiktjenester er størst.

At musiktjenester er populær i de danske hjem, ses i, at 56 af lytterne har et betalingsabbonnement hos en eller flere musiktjenester, eks. Spotifiy, YouSee lign. Det samme antal var i 2018 kun ca. 34 %.

 

 

Regionale nyhedsudsendelser kl. 19.30 på TV 2

 

TV 2 havde i uge 21 (18/5 -24/5) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

    Seertal (1000)

Pct.

TV2 Midt-Vest

60

14,5

TV2 NORD

53

13,2

TV2 ØST

62

12,9

TV2 FYN

54

11,2

TV SYD

70

10,5

TV ØSTJYLLAND

59

9,6

TV2 LORRY

125

6,3

Regionalprogrammer i alt

475

9,4

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår kun i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

 

Ombudsmanden går ikke ind i sagen om DAB-radiokanalen

 

Folketingets Ombudsmand har i et svar til Folketingets Kulturudvalg vedrørende sagen om Radio24syv meddelt følgende:

”Efter ombudsmandslovens § 21 skal ombudsmanden bedømme, om myndigheder eller personer, der er omfattet af ombudsmandens virksomhed, handler i strid med gældende ret eller på anden måde gør sig skyldige i fejl eller forsømmelser ved udøvelsen af deres opgaver. Det omfatter bl.a. undersøgelse af, om myndighederne overholder forvaltningsloven – og de forvaltningsretlige habilitetsregler – som er et af kerneområderne for ombudsmandens virksomhed.

For så vidt angår den konkrete sag om udbud af en ny digital public service-radiokanal er jeg ikke bekendt med oplysninger, der giver mig grundlag for at nå til en anden vurdering end den, som fungerende ombudsmand Henrik Bloch Andersen nåede frem til i november 2019, hvor han besluttede ikke at gå ind i sagen.”

Meddelelsen er et svar på dette spørgsmål fra Kulturudvalget: https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/KUU/spm/263/2184111.pdf

Se ombudsmandens pressemeddelelse af 8. november 2019

 

 

Jens Rohde MF (RV) giver ikke op.

 

”Radio og tv nævnets sekretariat er per definition inhabilt. Det er vanvittigt at man tillader den slags”, sagde Jens Rohde til Politiken i november 2019.

Siden har han stillet et utal af spørgsmål til Kulturministeren om habilitet, sagsbehandling mm. Vedr. udbuddet af den 4. radiokanal, der som bekendt blev vundet af Radio Loud.

Trods en tilbagetrukket giver anledning til at tage sagen op.

Jens Rohde har stillet mellem 40-50 spørgsmål til Kulturministeren til skriftlig besvarelse.

retssag anlagt mod Radio og tv nævnet, Rigsrevisionens undersøgelse af sagsforløbet, har der været et ønske om at Ombudsmanden, trods tidligere afvisning, undersøger sagen. Dette har Ombudsmanden afvist, idet han udtaler, at han ikke finder nogen grund til at undersøge det omdiskuterede udbud af den nye DAB radiokanal. Idet der heller ikke er kommet nye oplysninger frem som.

Rigsrevisionens undersøgelse: »Rigsrevisionen vurderer, at Radio- og tv-nævnet i al væsentlighed har fulgt de gældende forvaltningsretlige regler på området og har overholdt bestemmelserne i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og udbudsbekendtgørelsen i forbindelse med afgørelsen om den nye dab-kanal.«

Du kan læse Rigsrevisionens notat her: 

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Omraader/Medier/Udbud/2019/Rigsrevisionens_notat_af_30._marts_2020.pdf 

Ombudsmandens pressemeddelelse ses her: http://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/svar_til_kuu_om_radio24syv/

 

 

Jens Rohde afkræver kulturministeren svar om indbringende lokalradioer

Jens Rohde har på baggrund af Indblik.net og Journalista.dk's  dækning stillet kulturministeren hele 16 spørgsmål om, hvad der foregår i lokalradionetværket omkring Radio Diablo og Radio Loud.

 

 

Lytternes og seernes redaktør – Halvårsrapport 2-2019

 

Halvårsrapporten fra lytternes og seerens redaktør i DR.

Der er enkelte eksempler på artikler, som forholder sig til naturvidenskabelige spørgsmål om klimaforandringerne. Men heller ikke her er journalistikken særlig kritisk. DR-redaktøren nævner et eksempel, hvor der kun bruges én forsker i en artikel der har overskriften ”OVERBLIK: Hvad der er sandt om klimaforandringerne

Halvårsrapporten fra lytternes og seernes redaktør kan læses her:

Lytternes og seernes halvaarsrapport 2. halvaar 2019

 

 

 

Flere tv-kanaler får ny plads i kanallisten fra 2. juni når tv-signalerne omlægges til DVB-T2

Der er nu kun kort tid til, at omlægningen af sendenettet gennemføres, altså det sendenet der leverer tv til dig der modtager med egen tv-antenne. Når omlægningen er udført tirsdag d. 2. juni om eftermiddagen, så skal du lave en kanalsøgning på dit tv.

Når du har lavet kanalsøgnngen, vil du opleve, at flere af dine kanaler har fået en ny plads.

 

 

Høring over public service-redegørelser 2019

 

Radio- og tv-nævnet gennemfører nu en høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2019.

 

 

 

 

 

Den offentlige høring over DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser med skal gennemføres, før Nævnet afgiver sine årlige udtalelser om radio- og tv-foretagenders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.
Det fremgår derudover, at bekendtgørelsen omfatter DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders opfyldelse af forpligtelsen til at redegøre for opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse.
Høringen omfatter ikke emner, der ligger uden for spørgsmålet om stationernes opfyldelse af de krav, der fremgår af kontrakter og tilladelse og forpligtelsen til at redegøre herfor.
Høringssvar skal være Radio- og tv-nævnet i hænde senest mandag den 29. juni 2020 kl. 12.00.
Høringssvar kan sendes til: rtv@slks.dk
Anfør teksten ”Høring – public service-redegørelser 2019” i emnelinjen og eventuelt den eller de public service-redegørelser høringssvaret vedrører.
Samtlige høringssvar vil efter fristen for afgivelse af høringssvar blive offentliggjort på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.
Nævnet udarbejder et høringsnotat med en sammenfatning af, hvilke emner eller områder høringssvarene overordnet set beskæftiger sig med. Høringsnotatet offentliggøres sammen med Nævnets udtalelse om DR, TV 2/Danmark A/S og de regionale TV 2-virksomheders redegørelse for opfyldelse af public service-kontrakter og tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed.
Nævnet kan, hvor det skønnes relevant, inddrage elementer fra høringssvar i forbindelse med Nævnets udtalelse.
Du kan se alle public service redegørelserne mv. her:
Læs mere om høringen og hent høringsmaterialet

 

 

 

DR’s nye julekalender er reddet – men der må ændres lidt

 

DR’s nye julekalender, ”Julefeber”, var ikke færdigoptaget da Danmark blev lukket ned på grund af Corona smittefaren. Nu er der så godt nyt, for julekalenderoptagelserne går nu i gang igen.

DR sætter gang i optagelserne, der blandt andet udspiller sig på Gamle Scene på Det Kongelige Teater i København. Det bliver naturligvis med hensyn til restriktionerne i forhold til Corona reglerne, og betyder også at der er nogle afstandshensyn, man skal tage. Det betyder blandt andet, at alle kyssescenerne og scener med nærhed er ændret.

Julefeber handler om drengen Bjørn, der sammen med sin far og lillesøster bliver smidt ud af deres lejlighed 1. december, fordi faren skylder penge væk. Efter planen skal alle optagelser til julekalenderen være i kassen 30. juli, og så skal afsnittene færdigproduceres, så de er klar til at blive vist i december

 

 

Nye vejledningsvideoer for ikke kommercielle radio og tv-stationer,

 

Radio og tv-nævnet har fået lavet en række vejledningsvideoerne og quickguides  vedr. ikke kommercielle radio og tv stationer – alle vejledninger er lagt på slots- og kulturstyrelsens hjemmeside (Medier) – men du kan også se dem via efterfølgende links:

 

Ikkekommerciel lokalradio: https://slks.dk/omraader/medier/radio/lokalradio/ikkekommerciel-lokalradio/vejledning/

 

Lokal-tv i MUX 1: https://slks.dk/omraader/medier/tv/lokal-tv/vejledning/

 

Regler for sponsoreringhttps://slks.dk/omraader/medier/reklamer-i-radio-tv-og-on-demand/regler/regler-for-sponsorering/

 

Identifikation og placeringhttps://slks.dk/omraader/medier/reklamer-i-radio-tv-og-on-demand/regler/identifikation-og-placering/

 

 

DR-chef: Netflix får ingen indflydelse på ny sæson af Borgen

 

Den kommende sæson af Borgen,  er forhåndssolgt til Netflix - men DR har ifølge dramachef Christian Rank sikret sig den redaktionelle frihed til produktionen. Hovedrolleindehavere i tv-serien Borgen Sidse Babett Knudsen (tv) og Birgitte Hjort Sørensen. 

Tv-serien Borgen får tilføjet en ny og fjerde sæson, og det har Netflix gjort muligt ved at købe rettighederne til at vise serien på forhånd.  Det betyder dog ikke, at streamingselskabet får indflydelse på indholdet, siger DR's dramachef, Christian Rank, til Politiken. "Vi er meget optagede af redaktionel frihed, og vi sagde meget tidligt til Netflix, at hvis de indgik et samarbejde med os, ville det altid være DR, der havde det sidste ord, og det har Netflix accepteret," siger Christian Rank.  Første sæson af Borgen havde premiere i 2010, og frem mod 2013 kom yderligere to sæsoner til.  Efter en pause på ni år vil den fjerde sæson få premiere på DR i 2022 og siden på Netflix i en begrænset periode.  Ifølge Christian Rank er der ikke tale om, at serien bliver co-produceret med Netflix. DR vil ikke oplyse, hvor mange penge Netflix har betalt DR for forhåndskøbet af serien. Skriver MediaWatch.

 

 

Radio Loud har svært ved at trække lytterne til  DAB-kanalen

 

Ifølge Danmarks Statistik er der kun en DAB-radio i 31 pct. af de danske husstande.

Medieforsker: 27 pct. af unge lytter til DAB – men tænder måske ikke selv igen. Lyttertallet er  dalet til et niveau, der er for lavt til at kunne registreres af Kantars Gallups Radiomemeter. Det skriver Berlingske. Samlet kunne DAB-radioen tælle 3000 lyttere i uge 20, men i aldersgruppen 15-50-årige blev der ikke registreret nogen lyttere. Tilsvarende gjorde sig gældende i uge 19, efter kanalen i uge 17 nåede sit hidtil højeste niveau med 4000 lyttere på mellem 15 og 50 år og samlet 21.000 lyttere. Adm. direktør Ann Lykke Davidsen har ikke ønsket at kommentere på lyttertallene over for Berlingske. Radiometer-målingen bliver udregnet på baggrund af et repræsentativt lytterpanel på ca. 1400 deltagere, som registreres som lyttere, når der er tændt for en radiokanal i fem minutter.  Derfor skal der også tages visse forbehold for de manglende udslag i Radio Louds lyttertal. Radio Louds målgruppe ligger i aldersspændet på mellem 15 og 32 år. Kanalen gik i luften 1. april som DAB+ kanal med dertilhørende livestreaming på internettet. Ifølge Kantar Gallups Radiometer lytter 27 pct. af unge mellem 15-31 år til DAB-radio ugentligt.

 

 

Jens Rohde (RV) kræver juridisk klarhed over forløb omkring Radio Loud

 

Medieordfører Jens Rohde (R) vil enten have Radio Loud lukket eller en uvildig juridisk undersøgelse af DAB-udbud, siger han i et netop afholdt samråd.

Kulturminister Joy Mogensen (S) måtte for anden gang stå skoleret i sagen om sidste års udbud af en ny DAB-kanal, og blev af Jens Rohde afkrævet bedre svar, end man hidtil har fået

"Vi vil have udleveret det materiale, vi har bedt om, vi vil have juridisk klarhed over, hvad der er foregået, og vil have ministerens svar på, om hun synes, det er forsvarligt at bruge 261 mio. kr. på en radio, der aldrig nogensinde får nogen lyttere," siger han til avisen.

Ifølge Jens Rohde kræver han og en række af de øvrige medieordførere, at ministeren enten lukker Radio Loud eller igangsætter en uvildig juridisk undersøgelse af DAB-udbuddet.

I et skriftligt svar til Jyllands-Posten skriver kulturministeren:

"Hele forløbet omkring denne sag er en sort plet på dansk mediepolitik, som danskerne burde have været foruden. Vi har alle – på tværs af Folketinget – et ansvar for forløbet, så jeg har også en interesse i, at alle sten bliver vendt i den her sag."

Radio- og tv-nævnet kom i fokus under samrådet.

Radio- og tv-nævnet modtog sidste år tre ansøgninger til DAB-udbuddet fra Radio Loud, DK4 Radio og Radio24syv. Førstnævnte fik sendetilladelsen og begyndte at sende på den digitale frekvens 1. april i år.

Efterfølgende har der været rejst kritik af Radio- og tv-nævnets udvælgelsesmetode og afgørelse af udbuddet, som en række medieordførere ikke mener, er foregået efter bogen.

Rigsrevisionen udgav i april et notat, hvor forløbet om DAB-udbuddet blev blåstemplet. Udbuddet forløb i det store og hele efter bogen og var ikke i strid med forvaltningsretlige regler, lød det.

Desuden har Ombudsmanden flere gange afvist at gå ind i sagen om nævnets ageren i sagen

 

Ikke krav om lyttertal – Radio LOUD

 

Kantar Gallups radiometer viser, at størstedelen af lytterne til Loud på DAB-frekvensen var +50 år - altså et stykke fra målgruppen. Det faktum kommer ikke det mindste bag på medieforskere.

"Styrken og forbandelsen ved flowmedier er, at de er gode til at trække folk ind, der i forvejen er på platformen. Da DR3 var en flowkanal, havde den også en del ældre seere. Det er jo i sig selv ikke et problem, at 50-årige sidder og ser et DR3-program, men det trak jo aldersgennemsnit op, og så kom der engang imellem de der kritiske historier om, at DR3 var for de gamle. Men det vigtigste er, at man også har fat i målgruppen," lyder det.

I Radio Louds programtilladelse stilles der ikke krav til et specifikt lyttertal. Dog skal den årligt ifølge bekendtgørelsen kunne dokumentere befolkningens kendskab til radiokanalen og lytternes opfattelse af den i en såkaldt kendskabs- og kvalitetsundersøgelse.

Radio Loud har endnu ikke meldt egne måltal for lytning ud endnu.

Se udbudscirkulæret her: befolkningens kendskab

 

 

DRTV med anbefalinger

 

DR's streamingtjeneste DRTV introducerer to nye tiltag med 'Anbefalinger til dig' og 'Min side'. Der meldes samtidig om markant vækst i starten af 2020.

Du kender måske allerede Netflix's anbefalingsfunktion, som foreslår nyt indhold baseret på, hvad du har set. Nu lancerer DRTV en lignende funktion med personlige anbefalinger.

'Anbefalet på dig' kan findes som en programrække på forsiden af DRTV, når du bruges app'en til f.eks. Apple TV, Smart TV eller mobilplatforme. Her ligger rækken med anbefalinger imellem programrækker med indhold, som DR foreslår fast til brugerne.

"DRTV er ens for alle og så alligevel ikke. Mange af mulighederne, for eksempel de aktuelle programmer om Corona-situationen eller Vilde vidunderlige Danmark, præsenteres for alle på samme vis. Men anbefaling-erne vil være individuelle, fordi de tager udgangspunkt i det, man har set. På den måde vil brugerne både opleve DRTV som relevant og vi sikrer samtidig, at DR’s samlede public servicetilbud præsenteres," forklarer Peter Rosberg, publiceringschef i DR Medier.

DR forklarer videre, at der udvælges "op til 18 nye forslag ad gangen fra DR’s store bagkatalog af public service-indhold med tusindvis af titler". Det er baseret på de programmer, som brugeren har brugt mest tid på.

Det er muligt at oprette sin egen profil på DRTV, hvilket sikrer, at hvert familiemedlem får personlige anbefalinger. DR siger videre, at man på 'Min side' under 'kategorier' kan markere indhold, som man ønsker at se senere.

DRTV blev relanceret i efteråret og skal fremover være hovedindgang til DR's univers. I årets første kvartal oplevede DRTV en stigning i det daglige tidsforbrug på 21%, oplyses det. Et af de næste tiltag bliver lancering af app til Android TV.

Læs også: DRTV: Visse tv-programmer nu i 50fps - live-tv senere på året

 


Radio Loud

 

Meget bliver skrevet og sagt omkring Radio LOUD  og Radio og tv nævnets behandling af ansøgningerne i forbindelse med udbuddet af DAB+ kanalen.

Desværre er der ikke plads i Nyhedsbrevet til at kommentere og referere alt hvad der skrives i dagspressen og radio og tv herom.

Men har du spørgsmål vedr. Radio Loud og udbuddet er du velkommen til at skrive herom til forbundet:

info@arf.dk

Vi følger sagen nøje.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 23:17
Bestyrelsen har modtaget 7
22.09 | 11:02
Forside har modtaget 16
15.06 | 13:45
SLS har modtaget 1
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE