Standardside

Ordinær generalforsamling

Tirsdag, den 14. marts 2917 - kl. 19:00

Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Protokol

3. Bestyrelsens beretning

4. Regnskabet

5. Indkomne forslag

6. Valg

7. Indstilling af medlem til kredsbestyrelsen

8. Eventuelt

Alle der deltager i generalforsamlingen deltager i lodtrækning om 2 fl. rødvin.

Klubben er vært ved kaffe m/brød

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bestyrelsens beretning:

BERETNING 2017

 

Beretningen vil omfatte perioden fra seneste generalforsamling som blev afholdt i marts sidste år og frem til marts i år. Jeg vil i beretningen fortælle om foreningens virke såvel lokalt som på landsplan. Herudover vil jeg komme ind på hvorledes foreningen forsøger at varetage medlemmernes interesser på det mediepolitiske område, i den aktuelle situation.

Der har i den forløbne periode været afholdt 2 bestyrelsesmøder, de har alle har været afholdt her i Parkhallen.

Lokalt har foreningen haft succes med samarbejdet med Floraklubben om den årlige udflugt, i år var det i samarbejde med Floraklubben – jeg tror at det er en god ide, at de to klubber samarbejder om arrangementer som kan have fælles interesse, idet vi da samlet kan få flere til at deltage. Årets udflugt gik til Søfartsmuseet i Esbjerg samt besøg i Mindelunden og Hjerting kirke, atter kunne vi fylde en bus og der har kun været positive tilbagemeldinger om turen. Desværre måtte vi til gengæld aflyse 2 annoncerede programpunkter, på grund af manglende tilmeldinger – Det var besøg hos Politimuseet i Kolding og Grænsemuseet i Taps.

I år har vi tilbudt Udflugt til Kongernes Jelling, Arrangement med Four Jacks samt en udlandstur til ”Altes Land” i Tyskland. Disse arrangementer i samarbejde med Floraklubben.

For bedre at kunne holde medlemmerne orienteret om hvad der sker på medieområdet, er vi fortsat med at udsende et månedlig nyhedsbrev til de medlemmer der har oplyst deres e-mail adresse. Nyhedsbrevet vil kunne tilsendes i brevform til et begrænset antal medlemmer såfremt enkelte skulle ønske dette. Men vi skal opfordre til at medlemmerne giver os deres e-mail adresse, så de kan modtage nyhedsbrevet og anden information fra klubben.

Nyhedsbrevet bliver også lagt ud på foreningens hjemmeside: www.arf-kolding.dk, hvor også vore aktiviteter kan ses. Hjemmesiden har nu siden starten været besøgt af 495.000 – sidste år ca. 30.000.

På radio og tv området er foreningens bestyrelsesmedlemmer og enkeltmedlemmer involveret på forskellig vis:

Især hos TV Syd er foreningen godt repræsenteret, det sker gennem repræsentantskabet, hvor Kolding er repræsenteret med 6 medlemmer. Det er herigennem at vore repræsentanter kan udøve ris og ros vedr. udsendelserne og være med til at foreslå emner til programmer i TV Syd. Det er også repræsentantskabet der vælger bestyrelsen til TV Syd Fonden, som er ejer af TV Syd. - Herudover er foreningen repræsenteret med et antal medlemmer i ”Støtteforeningen for TV Syd” (Club Syd). Valget til støtteforeningen sker på en årlig generalforsamling som i år finder sted på Hovborg Kro – Tirsdag, den 12. april 2017 – kl. 19:00 – alle der er medlem af Club Syd kan deltage, og vi skal opfordre til, at så mange som muligt deltager og bakker op om vore bestyrelsesmedlemmer, så vi fortsat kan sikre os indflydelsen. (Der er gratis kaffe og smørrebrød til deltagerne). I TV Syds Fondsbestyrelse har vi pt. formandsposten. Det er fondsbestyrelsen der udpeger de 7 medlemmer af bestyrelsen i TV Syd A/S.

Men nu til den aktuelle mediepolitiske situation:

Den nuværende medieaftale løber fra 1. januar 2015 – 31. 12. 2018, men allerede nu er de politiske partier ved at bringe sig i stilling til den kommende medieaftale.

Medieaftalerne har hidtil været af 4 års varighed – men der har været røster fremme om, at politikerne vi forsøge at forkorte aftaleperioderne – især under hensyntagen til den hastigt ændrende teknologi.

ARF er af den opfattelse, at en aftale ikke bør være under 4 år, for at sikre en kontinuerlig tilrettelæggelse af programpolitikken i DR og de øvrige public service stationer.

Public service stationerne omfatter: DR, TV2-regionerne, Radio 24syv og en forpligtelse hos TV2. Det er disse stationer en del af vores medielicens går til.

Fra forskelligt politisk hold har der været fremført:

-      Beskæring af DR med 25 %

-      Licens over skatten

-      Begrænsning af kanaler

-      Begrænsning af platforme

-      Salg af TV2 med eller uden public service

-      Kor og orkestre udskilles fra DR

-      - Symfoni Orkestret, symfonisk ensemble med godt 100 musikere

-      - Big Band, Jazzorienteret orkester med et dusin musikere

-      - DR Pigekoret – et halvt hundrede piger fra 16-22 år

-      - DR Vokalensemblet – en snes sangere

-      - DR Koncertkoret – 75 sangere

-      - DR Musikariet – musikalsk aktivitet for børn og unge (ca. 100 børn)

-      DR Koncerthuset, der er en del af TV Byen - udskilles fra DR (2 mia.)

-      Public service kan leveres af alle

-      Osv.

Jeg vil her kort redegøre for ARF mening/holdning til disse spørgsmål: (gennemgå punkt for punkt vore holdninger)

-      Vi kan love medlemmerne at vi vil søge at sikre størst mulig indflydelse på disse emner og dermed en kommende medieaftale. Det vil vi gøre gennem møde med nogle af medieordførerne, udtalelser i dagspressen og på internettet

Fra forbundet side planlægger vi en større kampagne hvor vi vil fremkomme med Lytter og seerønsker til en ny medieaftale.

Der skal ikke herske tvivl om, at ARF ønsker et bredt public service begreb med størst mulig arms længde beskyttelse og leveret af primært DR og regionerne.

Vi vil forsøge at imødegå den hetz der udøves mod DR i særdeleshed af Danske Medier og Jyllandsposten i særdeleshed.

-      Hestesagen

-      Flybilletter til nyhedschefen

-      Generaldirektørens løn (ca. 3. mio.)

mv.

En sag der kan blive alvorlig er den seneste om Cafe Hack udsendelserne, hvor et produktionsselskab har taget sig betalt uden om DR.

Problemet vil nu blive behandlet af Radio-TV Nævnet på deres førstkommende møde, den 31. marts 2017. (mgl. Kreditering, der er overtrædelse af markedsføringsloven – ulovlig sponsorering)

Som jeg omtalte i min beretning sidste år, havde Kulturministeren nedsat et udvalg med Conny Hedegaard som forman, der skulle se på hvorledes man kan levere public service her i landet, og derigennem sikre det danske sprog og kulturarv, og sammenhængningskraften i samfundet.

Udvalget har i 2016 barslet med 5 modeller for den fremtidige public service:

-      Nuværende model fastholdes

-      Public service overlades til markedet

-      Public service består – men institutionerne forgår (marked med off. Regulering)

-      Public service koncentreres hos DR

-      Public service begrænses – værk fra den brede forståelse

-      Public service styrkes på dansk – øget krav om dansk indhold

Vi har afholdt møde med Conny Hedegård om ARF synspunkter inden udvalget fremkom med deres beretning – og ligeledes har ARF deltaget i alle høringsmøderne afholdt af udvalget.

ARF har også i år deltaget i møder med direktionen hos hhv. DR og TV2 med programkritik mv. – der har været afholdt 2 møder med hver station i årets løb.

Jeg skal til at slutte beretningen, jeg har været vidt omkring i det aktuelle mediebillede som det tegner sig netop nu, jeg håber på at vi kan får en debat herom efterfølgende.

ARF mener at den højeste kvalitet fortsat findes i de statsejede reklamefrie stationer, både her i landet og i vore nabolande og det er det vi bør tage pejling af i den offentlige debat. ARF vil arbejde for et bredt public service begreb, der omfatter mangfoldigheden i vort samfund.

Og hvad er public service? – ja det er noget der er til alle ligesom busserne – det skal være godt - og så er det mest noget med tv, siger børnene.

Til slut en tak til alle vore medlemmer, for jeres trofaste støtte, det er en støtte der er betydningsfuld for foreningens styrke. Uden medlemmernes opbakning ville vi ikke være i stand til at fremføre vore synspunkter med vægt over for politikerne og DR og TV2.

Tak til kredsorganisationen, forbundet og Flora-klubben for et godt samarbejde i det forløbne år – og tak til bestyrelseskollegaer for jeres samarbejde og utrættelige indsats for foreningen.

Herefter sætter jeg beretningen til debat og forhåbentlig godkendelse.

Det er det talte ord der gælder /pcm

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

28.04 | 23:17
Bestyrelsen har modtaget 7
22.09 | 11:02
Forside har modtaget 16
15.06 | 13:45
SLS har modtaget 1
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE