Standardside

November måned 2017

Årsmødet 2017 – ARF Multimedier.

 

Referat og omtale af årsmøde 2017 kan ses i Radio og TV Nyt nr. 3, der netop er udsendt til medlemmer, klubber og kredse.

 

 

Nyt om navne:

- Clara Mai Kunstmann – skal være digital udviklingschef hos TV2, kommer fra TDC

- Piv Bernt – stopper som dramachef i DR – starter privat produktionsselskab

- Dorte Riis Lauridsen – der er producent DR, stopper med udgangen af november mdr.

- Anders Toft Andersen - der er producent DR, stopper med udgangen af november mdr.

- Lars Hermann – souschef DR drama – stopper med udgangen af november mdr.

- Karoline Leth – producent hos DR – stopper med udgangen af marts 2018

- Emma Kronqvist – ny tv chef DR, kommer fra SVT Sverige

- Karen Clement – forlader DR for at blive politisk rådgiver for udviklingsminister Ulla Tørnær

- Tonny Zwiky – DR’s børneredaktør for ”Ultra Nyt” forlader DR

- Jacob Elkær - ny salg og marketingchef  for DR Koncerthuset

- Ida Ebbensgaard – fratræder som udenlandsredaktør DR, skal være Berlingskes udenrigsredaktør

 

 

DR markerer 500-året for Reformationen med både musik.

 

Den 31. oktober var det præcis 500 år siden den katolske munk Martin Luther sømmede sine teser fast på kirkedøren i den tyske by Wittenberg. Teserne gik imod afladshandlen og satte gang i en reformation – en omformning – af den kristne kirke. Og derfra stammer alle protestantiske kirker, og i Danmark er især Den Danske Folkekirke eksponent for den evangelisk-lutherske lære.

500-året for den lutherske reformation er allerede blevet markeret bredt af DR – i de sidste dage af oktober måned, men også i november måned vil der blive noget at høre og se:

DR K - Hver onsdag klokken 22.30 i uge 41 til uge 46

Vores foranderlige verden – en serie om Reformationens betydning.

DR P1 - Mandag 6. november kl. 19.20

Med fred og fryd – Stemmer fra Reformationen. Koncerttransmission fra Garnisons Kirke med DR Vokal Ensemblet og den franske dirigent Lionel Meunier.

 

Skal TV2 sælges?

Regeringen har i sit regeringsgrundlag lagt op til, at der skal følge public service-forpligtelser med ved et eventuelt salg. Det er uklart, præcis hvilke krav der vil blive stillet til en kommende TV 2-ejer. Også ejerandelen er til debat. Blandt andet har Socialdemokratiet udtrykt sig skeptisk over for et fuldstændigt salg af TV 2, men har åbnet op for at sælge en mindre ejerandel.

 

 

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

 

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 43 følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

81

17,4

TV SYD

97

13,5

TV NORD

51

12,1

TV 2/FYN

53

11,8

TV 2/ØST

53

11,6

TV2/ LORRY

158

9,1

TV ØSTJYLLAND

51

8,2

Regionalprogrammer i alt

537

10,8

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

Afgiften på blankmedier skal ændres.

“Rapport fra Blankmedieudvalget”, september 2017, kan downloades fra Kulturministeriets hjemmeside.

 

Boxer hæver priser på "frit valg" og tv-pakker fra januar 2018

Boxer forventer, at hæve prisen på alle tv-pakker, inklusiv ”frit valg” fra nytår”. Det bliver også dyrere at se TV2 i 2018. Prisstigningerne kommer efter, at Stofa-ejeren har overtaget Boxer.

Der er tradition for, at tv-distributørerne årligt hæver priserne omkring nytår.
Priserne på alle tv-pakker hos Boxer forventes at stige med 20 kroner per måned fra den 1. januar 2018. Det gælder lige fra den lille ’Boxer Mini’ pakke til den store ’Boxer Max’. Selskabet hævede seneste priserne i januar 2017, hvor pakkerne steg med op til 30 kroner per måned.
- ”Desværre er det blevet dyrere for os at levere dine tv-kanaler, blandt andet fordi programselskabernes priser stiger, og derfor stiger prisen på vores tv-pakker pr. 1. januar 2018,” skriver Boxer.
Prisstigningerne kommer efter, at SE-koncernen, der ejer Stofa, har opkøbt Boxer. Handlen blev godkendt af Konkurrencerådet med det bindende tilsagn, at priserne ikke måtte stige mere end forbrugerprisindekset frem til 2020.
- ”Tilsagnene indebærer, at SE frem til 2020 har pligt til at bevare de frit-valg produkter, som Boxer tilbyder i dag. SE forpligter sig desuden til ikke at hæve priserne på Boxers frit valg-produkter med mere end stigningen i forbrugerprisindekset frem til 2020,”
Boxer foretager også kanalomlægning i antennenettet. TV2 Zulu rykkes over til DVB-T2, hvilket betyder, at du skal have en DVB-T2 modtager for fortsat at modtage kanalen. TV2 Zulu forbliver på kanalplads 17.
Tre tv-kanaler overgår samtidig til HD-kvalitet. Der er tale om TV2 News, Kanal 4 og dk4. Boxer vil efter omlægningen tilbyde 24 tv-kanaler i HD-kvalitet.
VH1 Classic udgår den 31. januar 2018.
Kanalomlægningen er programsat til den 3. januar 2018.

Forventede priser per 1/1 2018:

Boxer Mini: Boxer Mini stiger med 20 kr/md (fra 299 til 319 kr/md)

Boxer Mix: Prisen stiger med 20 kr./md (fra 389 til 409 kr/md)

Boxer Max: Prisen stiger med 20 kr./md (fra 499 til 519 kr/md)

Boxer TV2-Pakken: Prisen stiger med 20 kr/md (fra 279 til 299 kr/md)

Boxer frit valg - Priser per 1/1 2018

Boxer Flex: Prisen stiger med 10 kr./md på ”abonnement” (fra 70 til 80 kr/md)

Anmodningen om prisregulering er sendt afsted til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som ifølge tilsagnet skal godkende prisforhøjelser hvert år frem til 2020.

 

Kulturministeren har antennerne ude.

 

Kulturminister Mette Bock har oprettet ny hjemmeside www.antennerneude.dk, for at spørge befolkningen til råds om dansk medieindhold på hvilke medieplatforme.

Alle lyttere og seere kunne frem til september komme med input til, hvilket dansk medieindhold, de fremover vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet. Kulturministeren ønskede en åben, offentlig samtale om fremtidens danske medieindhold. - I vores medievirkelighed går alting rasende stærkt. Forskellen i mediebrug generationerne imellem har aldrig været større, og udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netflix tager både opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold, siger hun og fortsætter:

- Vi skal tale om vores ønsker til det indhold, der samler os som befolkning, dét vi lærer noget af, identificerer os med og føler os udfordret af. Dét de udenlandske medier ikke kan give os.

Antennerne ude handler således om, hvordan vi skaber det bedst mulige danske medieindhold til befolkningen – og hvordan vi sikrer, at det når alle befolkningsgrupper.

Kulturministeren har nu offentliggjort borgernes ønsker til et dansk medieindhold i en rapport, som kan ses på hjemmesiden www.antennerneude.dk .

Nu fortsætter ministeren så dialogen med mediebranchens interesserede, politiske ordførere m.fl. Denne dialog vil handle om, hvem der kan levere dansk kvalitetsindhold. ARF Multimedier er sammen med øvrige lytter- og seerorganisationer inviteret til et møde med ministeren herom i november måned.

 

 

TV 2S MEDIEPOLITISKE ØNSKER

 

Også TV2 har fremsat sine politiske ønsker til en kommende medieaftale:

”Dansk indhold er under pres i et mere digitalt og internationalt mediemarked. Den lette adgang til at håndplukke udenlandsk medieindhold er et gode, som danskerne flittigt benytter.

Som samfund og som et lille sprog- og kulturområde er det samtidig centralt, at danskerne fortsat har adgang til et alsidigt udbud af dansk kvalitetsindhold. Og i en verden, hvor mediebranchen er udfordret på troværdigheden, er det værdifuldt med adgang til flere elektroniske nyhedsmedier, som danskerne har tillid til.

Som input til de mediepolitiske drøftelser anbefaler TV 2, at de økonomiske og indholdsmæssige rammer for virksomheden samtænkes, og at indholdskravene gøres mere kvalitative. Formålet er at skabe rammevilkår, der i det fragmenterede og internationaliserede mediebillede fortsat gør det muligt for TV 2 at bidrage til, at danskerne er velforsynede med dansk public serviceindhold af høj kvalitet.

TV 2 har siden 1988 medvirket til pluralisme i udbuddet af nyheds- og aktualitetsdækning og øvrigt public service-indhold på tv, og ambitionen er fortsat at være et relevant mødested og engagere danskerne i udviklingen af samfundet.

TV 2 har et publicistisk udgangspunkt og tjener penge for at producere indhold. TV 2s strategi og ressourceforbrug afspejler således de delvist modstridende hensyn, det indebærer at have to bundlinjer: økonomi og public service.

En stor del af den mediepolitiske debat om TV 2 handler om privatisering. Ved en hel eller delvis privatise-ring kan en privat ejer potentielt ønske at forskyde balancen mellem TV 2s to bundlinjer.

En privatisering af TV 2 fordrer grundlæggende tillid til en privat ejer, men der kan – for at sikre den fortsatte pluralisme i de elektroniske nyhedsmedier i Danmark – være behov for mere detaljeret regulering end ved fortsat statsligt eneejerskab. TV 2 vurderer, at det ved en hel eller delvis privatisering vil være hensigts-mæssigt med en markedskonform aftale med afgrænsede og prioriterede public service-forpligtelser.

Det er TV 2s vurdering, at virksomhedens dobbelte formål bedst understøttes af en langsigtet ejer med et publicistisk udgangspunkt, men TV 2 har ingen holdning til, om ejerskabet bør være offentligt eller privat. TV 2s mediepolitiske ønsker er gældende, uanset om TV 2 privatiseres eller ej.

Se hele ønskesedlen her: https://mail.yousee.dk/viewattach.cgi/Mediepolitiske_oensker__oktober_2017__FINAL.pdf?spec=0.1&UID=294758&pathname=%2FINBOX&download=1&r=15074818390.308593681854294

 

Flere partier foretrækker tv-skat frem for licens

 

Alternativet har sluttet sig til koret af partier, der taler for en ændring af medielicensen. Partiet ønsker, at den i stedet opkræves som en særskilt skat øremærket til medier og public service

I Sverige har et public service-udvalg nedsat af regeringen gransket mulighederne for alternativ finansiering, for i stedet at indføre såkaldt tv-skat. Finansieringen af svenske public service-medier vil så komme fra en særskilt skatteopkrævning, der er afhængig af personers indkomst.

Flere partier ønsker en lignende ordning herhjemme. I Berlingske har Alternativets medieordfører, Rasmus Nordqvist, tilsluttet sig koret af partier, bestående af Dansk Folkeparti, SF, R og LA, som slår til lyd for en afskaffelse af licensen. I Finland, opkræves finansieringen til public service i stil med den danske kirkeskat. Venstres medieordfører, Britt Bager, har tidligere meddelt, at partiet er åben over for en omlægning af licensen, så længe den enkelte ikke kommer til at betale mere end i dag. Hos De Konservative går man ind for en differentieret licens, hvor for eksempel studerende betaler et mindre beløb. I Sverige foreslår public service udvalget, at den nye tv-skat skal næsten halveres i forhold til den nuværende licensafgift, der ligger på 2340 svenske kroner per hustand. Public service-skatten vil i stedet være indkomstbetinget og ligge på 1 pct. af personens indkomst, dog maksimalt 1308 svenske kroner pr. person. Samtidig vil personer uden skattepligtig indkomst ikke blive opkrævet tv-skat

ARF mener: at en opkrævning af licensen over skattebilletten kan være en mulighed, når henses til, at de nuværende licensrestancer udgør 1,4 milliarder. Men mener samtidig, at det skal være en særskilt skat, der bliver opkrævet til public service medier. På den måde undgår man, at den bliver en direkte del af finanslovsforhandlingerne. Så det sikres, at pengene er sat til public service


Det politisk naivt at beskære DR

Man kan ikke både beskære DR med 25 procent og samtidig kræve, at mediet skal producere og sende smalle programmer til alle danskere, mener Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS.).

- Vi mener, at det er udtryk for politisk naivitet, når flere partier taler for, at der skal ske en beskæring af DR med 25 procent, og når politikerne taler om, at DR kun skal beskæftige sig med snævre programmer, som er uden kommerciel interesse.

Det udtaler Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS), der er en sammenslutning af tre mediebrugerorganisationer: Arbejdernes mediebrugerorganisation, EU-modstandernes mediebrugerorganisation og KLF, Kirke & Medier.

SLS bakker med sine tilsammen over 15.000 medlemmer op om DR som ”Danmarks centrale public service-institution.”

- Vi mener, at en stærk medieinstitution, som har en bred forpligtelse, er nødvendig i det Danmark, som vi gerne vil understøtte og udvikle. Vi ønsker et DR, som formidler dansk kultur og folkeoplysning på en måde, som når ud til alle danskere.

DR skal sætte dagsordenen og synliggøre dansk kultur og folkelighed, ”som er de piller, hvorpå vores demokrati og samfund bygger”, udtaler SLS.

- Vi ønsker et DR med bredt et bredt sammensat programudbud, men med særlig vægt på kultur, demokrati og folkeoplysning. Det kan ikke gøres ved at skabe et elitært og snævert DR, da en sådan platform kræver, at DR tager afsæt i, at være hele Danmarks DR, fastslår sammenslutningen og konkluderer den fælles udtalelse:

- Vi ønsker en ”full scale” DR med høj kvalitet indenfor alle programtyper.

 

 

 

 

Er momsen på medielicensen ulovlig opkrævet?

 

Foreningen ”Kræv Licensmoms tilbage” mener, at danskere har ret til 4700 kroner i tilbagebetaling for ulovligt opkrævet moms på medielicensen. I alt ca. 12 mia. kroner (for de seneste 10 år). De har derfor stævnet DR og Skatteministeriet. Det skriver Ritzau.

EU-domstolen har i en tjekkisk sag dømt, at det er ulovligt at pålægge moms på tv/radiolicens indenfor EU. Slagsmålet om, hvorvidt det også gælder i Danmark er nu kørt op i højeste gear.

Momseksperter har
tidligere vurderet, at danskere skal have penge tilbage. Der blev dengang lagt op til, at det handlede om 3 mia. kroner i ulovligt opkrævet licens-moms. Det dækker over 3 år.
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage, der repræsenteres af advokatfirmaet DLA Piper Denmark, mener dog, at beløbet er langt højere. De mener, at man kan gå 10 år tilbage, hvilket vil bringe det samlede beløb op på ca. 12 mia. kroner. Det svarer til 4700 kroner for hver af dem, som har betalt moms i perioden.
- ”Loven tager udgangspunkt i, at det er tre år, men der er mulighed for, at man kan gå op til ti år. Vi mener, at der er en rimelig mulighed for, at man godt kan få ti år,” siger partner Claus Holberg, partner i DLA Piper Denmark.

Skatteministeriets jurister har tidligere fremført, at Danmark er omfattet af en undtagelsesbestemmelse. Det er foreningen dog ikke enig i, hvorfor de har stævnet DR og Skatteministeriet for at have opkrævet ulovlig moms på medielicensen.
- ”Medielicensen er indrettet, så man betaler for at have et apparat. Man betaler ikke for at modtage fjernsynsprogrammer. Derfor er medielicensen egentlig en afgift,” siger Claus Holberg og tilføjer: ”Hvis det forholder sig på den måde, så er det hele uden for momssystemet.”
Det tilføjes, at foreningen har valgt at stævne DR og Skatteministeriet nu fordi medlemmers krav på tilbagebetaling ellers vil blive forældet løbende.
DR har oplyst, at de vil følge Skatteministeriets anbefaling og fortsætte med at opkræve moms på licensen. Skatteministeriet har ikke kommenteret på den seneste udvikling i sagen.
ARF Multimedier følger denne sag nøje, da den i høj grad også vedrører vore medlemmer.
(
:Kilde Ritzau via DR)

 

 Vidste du?

 

At, i 2017 er der givet tilsagn om licensstøtte fra Public service puljen til TV2 for omkring 60 millioner kr.

Beløbet skal anvendes til drama, kommedie, krimi, reportage og dokumentarproduktion.

Men du kan kun se disse produktioner, hvis du ud over medielicencen betaler for et abonnement på TV2.

TV2 bryster sig ellers af, at de ikke modtager licensmidler!

Det største beløb, ca. 22 millioner, skal anvendes til en historisk miniserie: ”Lykke Per”.

ARF mener, at produktioner betalt hel eller delvis af licensmidler skal være frit tilgængelige.

 

At, TV2, der altid bryster sig af, at man ikke modtager licenskroner, har fra 2008-2017 - det vil sige i public service puljens levetid - har modtaget 325.647.687 kroner fra puljen til programmer leveret af forskellige produktionsselskaber, men til udsendelse på TV2.

 

Skal du have ny DAB+ radio? Priserne starter fra 149,-

Det er ret enkelt at tjekke om din DAB radio vil virke også fra den 1. oktober.

Du kan benytte dig af ”P4-tricket”, hvis du vil være sikker på, at din DAB-radio er klar til DAB+. DRs P4-distrikter har hidtil været de eneste, der blev sendt i DAB+-formatet, og kan radioen allerede modtage dem, er den god nok. Ellers har vi nogle bud på en erstatning herunder.

DAB+ radioer fra 149 – 3995 kroner

Prosonic DAB20 er den billigste DAB+ radio lige nu her, hvor Danmark er skiftet til DAB+

Priserne på en DAB+ radio starter på 149,- viser prissammenligningstjenesten Pricerunner.dk. Her får du en kompakt model med både DAB+ og FM radio tuner.

Naturligvis er lyden til en sådan pris ikke noget at prale af, men for nogle er den måske god nok. Det var Føtex, der har radioen på tilbud lige nu her i første uge af oktober.

I øvrigt er Føtex ifølge Pricerunner.dk også klart billigst med modellen Nordklang DAB400, der i denne uge koster 299,-. Den har et måske mere appellerende retro design.

DIGITALT. TV har tidligere i år testet en DAB+ radio, der også bød på internetradio, Spotify med mere. Atemio PTEC Pilatus står til 2.495,-.

Er du villig til at betale endnu mere kunne Ruark Audio R2 MK3 være et godt bud. Den har en del gode anmeldelser og laveste pris hos Pricerunner.dk er her 3.995,- 

Men gå selv på jagt, der er mange forskellige tilbud på DAB+ radioer.

(Kilde: Digital.tv)

 

 

DR søsætter licenskampagne til de unge midt i et stormvejr

 

De unge fravælger i stigende grad DR, derfor søsættes nu en licenskampagne henvendt denne gruppe. Kampagnen kommer midt i et stormvejr om ulovligt opkrævet moms på licens og sløv digitalisering. – men licenskampagne skal skabe debat

Licenskampagnen finansieres af de danskere, som har betalt medielicens, for at få de danskere, der ikke har betalt, til at melde sig ind. Det vurderes, at 99 % af den voksne, danske befolkning er licenspligtig, men særligt unge undlader altså alligevel at melde sig til.
- ”Selv om ni ud af 10 unge bruger DRs tilbud hver uge, er der desværre mange af dem, der oplever, at de ikke rigtig får noget for licensen, ligesom de heller ikke tænker over, hvad public service er og værdien af det. Unge mellem 18 og 29 år skiller sig ud som den aldersgruppe, hvor markant færrest er tilmeldt medielicensen,” siger Maria Rørbye Rønn, Generaldirektør.
DR mener, at oplysning ikke er tilstrækkeligt. Der skal skabes debat. Til opgaven har de lavet 9 korte videoer, hvor bl.a. Viktor Axelsen, Simon Kvamm og Magnus Millang taler om deres holdning til licensen – enten i seriøse eller useriøse toner. DR håber på, at disse videoer kan florere på sociale medier.

(:DR)

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.04 | 19:46

Jeg er medlem i klubben gennem vores venner i Hinnerup, Jørgen Laursen, og været med på deres ture. Jeg er nu blevet alene og vil gerne være medlem her . Hilse

...
23.01 | 23:26

Jet vil gerne melee mig use AF min TV forsikringen !! Hvordan kan dete ske ? Hvem
skal jet kontakte ??. Mvh R.F. Toby .

...
20.01 | 14:50

Jet vil gerne melde myg use af TV forsikrigen fra days dato . Hvordan kan set ske ?? Mvh . R.F.TOBY . HAABER AT FOR SVAR HURTIGS MULIG .

...
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE