Nyhedsbrev Oktober 2017

ARF Kolding – Nyhedsbrev

fra bestyrelsen                                                             

                                                                                                                    Oktober 2017

 

Klubbens hjemmeside: www.arf-koldinf.dk

Så er der atter lidt orientering hvad der sker om radio og tv medierne, samt i foreningen:

 

Årsmødet 2017 – ARF Multimedier.

Lørdag, den 30. september 2017 – fandt årsmødet 2017 sted. Årsmødet var henlagt til Parkhallen i Kolding, og mere end 80 havde fundet vej til deltagelse i årsmødet.

Indleder var Chefredaktør/direktør Jørgen Ramskov fra Radio 24syv, der gennemgik hans forventninger til en kommende medieaftale. Han fandt det vigtig, at DR fortsat var den stærke public service station, der kan modstå presset fra de udenlandske kommercielle kanaler.

Der var genvalg af kasseren Peter C. Madsen, Kolding og som ny næstformand blev valgt Lea Rosfort, Rødovre, idet Bent Ginnerskov Jensen, Kolding havde valgt at stoppe.

Der blev godkendt nye vedtægter, hvoraf fremgår, at forbundet ændrer årsmøderne til Landsmøder, som så til gengæld kun afholdes hvert andet år. I de øvrige år vil man i stedet afholde Tema-møder, hvor der vil blive bedre mulighed for at drøfte mediepolitikken i Danmark.

Et fyldigt referat fra årsmødet vil komme i medlemsbladet Radio og TV Nyt i november måned.

Årsmødet vedtog følgende udtalelse, der er sendt til pressen m.fl.:

ARF mener:

at kun stærke Public service medier kan sikre samfundets sociale, kulturelle og demokratiske behov, herunder en neutral og kvalificeret nyhedsformidling til borgerne i Danmark,

at DR skal bevares som Danmarks centrale Public service institution, med en bred forpligtigelse til at formidle kultur og folkeoplysning af høj kvalitet, og dermed udgøre en stærk modvægt til udenlandske medieudbydere og kommercielle aktører,

at Public service skal være reklamefri og være til stede på alle de platforme, hvor befolkningen er.

Public service skal være for hele Danmark,

at produktioner, finansieret helt eller delvist af licensmidler, skal være frit tilgængelige for hele befolkningen,

at det store pres, der er fra de store internationale udbydere, viser, at et tilfredsstillende mangfoldigt medieudbud, som når ud til alle, ikke kan sikres gennem markedet,

at der ved et salg helt eller delvis af TV2, så vidt muligt skal medfølge de Public service forpligtelser som stationen er underlagt i dag,

at de regionale TV 2 stationer, som udgør en kerne Public service rolle i dag, styrkes, og at deres selvstændighed bevares, 

at den positive udbygning af DR´s distrikter og udflytning af DR´s øvrige programvirksomhed fortsættes,

 

at medielicensen bør være progressiv og med fordel kan opkræves selvstændigt sammen med skatteopkrævningen under den klare forudsætning, at armslængde-princippet bliver respekteret, så Folketinget alene definerer rammerne og kravene til Public service,

at de økonomiske rammer for DR som Public service institution bør være mindst 4 årige,

at lytter-og seerorganisationernes repræsentation/dialog med Public service stationerne bevares og styrkes.

ARF-Multimedier må kræve, at ovennævnte tilkendegivelser kommer til udtryk i en kommende medieaftale.

 

 

Nyt om navne:

- Jonas Vadstrup – chefrådgiver for DR direktionen, skal være kommunikationschef i arkitektfirma

- Lars Ærendal – teamleder i DR Jura, skal være chefjurist hos Nordisk Film

- Jesper Theilgaard – stopper som vejrvært efter 27 år hos DR

- Michael Robert Wichmann – bliver ny mand på TV2 News – har i mange år vært ansat på TV2

- Palle Dam – fra redaktionschef på Radio 24/7 til redaktionschef på FORMAT

- Anna Sol Jørgensen – ny journalist på DR Nyheder

- Ida Ebbensgaard – DR’s udlandsredaktør skifter til Berlingske

- Anna Libak – tidl. Berlingske, har fået værtsjob hos DR2

- Mette Østergaard – tidl. Chefredaktør på TV2 flytter til Berlingske

- Steffen Raastrup – fra DR3, skal fremover være kanalredaktør for P3

- Sara Bro Sahl – er blevet redaktør for et tværgående projekt i DR Ung

 

 

DAB+ er det nye radioformat fra søndag, den 1. oktober 2017.

 

Seks ud af ti ved ikke om de er klar til nyt DAB-signal Når DAB-signalet lukker, og lyttere skal over på DAB+, vil mange radioer blive ubrugelige. - Det skriver MediaWatch.

Godt halvdelen ved godt, at radioformatet DAB lukker og slukker. Men seks ud af ti aner ikke, om de er klar til erstatningen DAB+. Det viser en undersøgelse fra Epinion baseret på 1058 interview. Hvert andet hjem har en DAB-radio, og antallet af ejere af DAB-radio passer nogenlunde med antallet, der ved, at formatet snart dør. I stedet kommer DAB+. Her rækker radioejernes kontrol over situationen. For seks ud af ti ved ikke, om deres radio vil afgive lyd, når den skal modtage DAB+. Og yderligere 15 procent har allerede konstateret, at det ikke er muligt. Tobias Enné, der er talsmand for kampagnesekretariatet Mere Radio, fortæller, at radioejere allerede nu kan teste, om deres radio kan modtage DAB+.- Hvis du har en DAB-radio derhjemme, kan du allerede nu tjekke, om det er en DAB+ model eller en af de gamle udgiver, du har stående. Mange radioer har et DAB+ mærke på forsiden eller i bunden, siger han.- Og kan du ikke finde sådan et mærke, er en anden mulighed at lave en autotuning af kanalerne på din radio og så tjekke, om du kan høre en eller flere af P4s regionale kanaler på radioen.

/ritzau/

Allerede nu har to nye radiostationer meldt sig på banen, det er Ekstra Bladets radio og BBC (engelsksproget).

 

Salget af OLED-tv vokser.

 

Salget af LCD-tv udgør ca. 98 % af det samlede tv-salget i Danmark, men der er kommet gang i salget af OLED-tv. Salget af OLED-tv ligger næsten 200 % over salget i 2016 og det på trods af de stadig relativt høje priser. Det er LG, som er ledende indenfor OLED.

DR sender i år 3 julekalendere.

 

 

Når det gælder julekalendere, så plejer DR at nøjes med genudsendelser på ulige år. Men i år kommer der ikke mindre end tre nye kalendere, hvoraf den ene dog er norsk.

Den norske julekalender hedder ”Snefald”, og den har naturligvis allerede været vist i Norge. Men her i Danmark er den spritny, og den er forsynet med dansk tale, så også de mindre børn kan følge med.

– Det er en flot og ambitiøs julekalender for hele familien, siger Pil Gundelach Brandstrup, som er kanalchef på DR1. – Den byder på mystik, magi, humor og masser af julestemning. ”Snefald” er en på alle måder klassisk julekalender om det godes kamp mod det onde, og vi tror den vil være spændende at følge med i for både børn og voksne,

Derudover kommer DR Ramasjang og DR Ultra med hver sin nye julekalender, og her er der tale om DR-produktioner – dvs. danske produktioner. ”Ramajetternes Jul” er for de 3-6-årige, mens de større børn får en kalenderudgave af fiktionsserien ”Klassen”.

   


Black Friday 2017.

 

Fredag, den 24. november 2017 – er dagen hvor der er mulighed for at gøre en god handel – det er dagen hvor butikkerne holder ”udsalg” til væsentligt nedsatte priser. Måske vil det være en fordel at købe julegaverne allerede denne dag/aften.

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 38 følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

82

18,2

TV SYD

89

12,7

TV ØST

59

11,9

TV 2 / ØSTJYLLAND

65

10,1

TV 2/NORD

45

10,0

TV2/FYN

44

9,5

TV LORRY

124

7,0

Regionalprogrammer i alt

504

10,1

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

 

Kulturministeren har antennerne ude.

 

Kulturminister Mette Bock har oprettet ny hjemmeside www.antennerneude.dk, for at spørge befolkningen til råds om dansk medieindhold på hvilke medieplatforme.

Alle lyttere og seere kan nu frem til september komme med input til, hvilket dansk medieindhold, de fremover vil se, lytte til eller læse på tv, i radio, aviser eller på nettet. Kulturministeren vil gerne have en åben, offentlig samtale om fremtidens danske medieindhold, siger Mette Bock i en pressemeddelelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Hun uddyber:

- I vores medievirkelighed går alting rasende stærkt. Forskellen i mediebrug generationerne imellem har aldrig været større, og udenlandske medier som Facebook, YouTube og Netflix tager både opmærksomhed og ressourcer fra det danske indhold, siger hun og fortsætter:

- Vi skal tale om vores ønsker til det indhold, der samler os som befolkning, dét vi lærer noget af, identificerer os med og føler os udfordret af. Dét de udenlandske medier ikke kan give os.

Antennerne ude handler således om, hvordan vi skaber det bedst mulige danske medieindhold til befolkningen – og hvordan vi sikrer, at det når alle befolkningsgrupper.

Sammen med hjemmesiden www.antennerneude.dk lanceres en facebooksiden med samme navn, hvor alle kan komme med ønsker og ideer.
På den måde kan fremtidens danske mediepolitik bliver mere end blot et mellemværende mellem branchen og politikerne, siger Mette Bock.

Ministeren tager samtidig på en ”generationsrejse” til skoler, gymnasier og arbejdspladser i hele landet for at høre befolkningens ønsker på tværs af alder og geografi. Ministeren har inviteret Folketingets medieordførere med på rejsen.

Tidsplan for processen frem mod en ny medieaftale:

• Maj-september 2017: Kulturministeren spørger borgerne om ønsket medieindhold og – platforme.
• September 2017: Borgernes input om dansk medieindhold offentliggøres.
• September-november 2017: Debatten fortsætter med mediebranchens interessenter.
• Primo 2018: Regeringen offentliggør sit udspil til et nyt medieforlig for 2019 og frem, og de politiske forhandlinger begynder.
• Årsskiftet 2018/19: Den ny medieaftale træder i kraft.

ARF skal opfordre alle klubber og kredse til at komme med input om deres mening om dansk public service indhold. Det er ligeledes vigtigt at medlemmerne gøres bekendt med mulighederne.

 

 

Er momsen på medielicensen ulovlig opkrævet?

 

Den licens, som DR opkræver til fordeling mellem de danske public service-medier, er – på linje med praksis i flere andre europæiske lande – pålagt moms. Det drejer sig om rundt regnet 1 milliard kroner årligt, og det er penge, som i dag tilfalder statskassen.

Men en EU-dom fra 2016, som afgjorde, at en tjekkisk radiostation ikke kunne lægge moms på sin radiolicens, har siden rejst spørgsmålet om, hvorvidt der er hjemmel for at pålægge moms på den danske medielicens.

Netop dette er baggrunden for, at Skatteministeriet har undersøgt spørgsmålet. I et svar til Folketinget fra marts 2017 konkluderer ministeriet, at man på baggrund af en undtagelse i momsdirektivet – en såkaldt ”stand still-klausul” – vurderer, at EU-dommen ikke får betydning for dansk praksis. Denne klausul bestemmer nemlig, at de medlemslande, som tilbage i 1978 lagde moms på ellers momsfritagne ydelser, kunne fortsætte med den praksis. Tjekkiet er ikke omfattet af denne klausul, men det er Danmark, konkluderer ministeriet i deres vurdering.

I DR forklarer økonomichef Niels Ammitzbøll, at DR administrerer ordningen i henhold til de regler, der gælder.

”Reglerne om licensopkrævning er fastsat ved lov og bekendtgørelse og hører under kulturministeren. Her fremgår det klart, at medielicensen er inklusiv moms. Så vi gør det, vi skal - og det eneste vi kan – nemlig at agere i henhold til de gældende regler. Momsen går direkte i statskassen, mens den licens, der opkræves, fordeles mellem public service-medierne, blandt andre Radio 24Syv, TV 2-regionerne og DR. Det er sådan reglerne er i dag – og det er det, vi forholder os til.”

Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1580 om medielicens kan læses her

Skatteministeriets vurdering af momsspørgsmålet, kan læses af denne orientering, som ministeren har givet Folketinget.

Advokatfirmaet Plesner har meldt sig klar til at føre en sag mod Skatteministeriet om tilbagebetaling af licensmomsen. To andre advokatfirmaer, DLA Piper og Bachmann/Partners har allederede sendt krav til DR og Skat.

ARF vil følge sagen nøje på vegne af vore medlemmer.

:DR

 

 

YouSee hæver priserne på tv-pakker fra 1. januar 2018.

 

Fra den 1. januar 2018 hæver YouSee, priserne på tv-pakker med mellem 10 til 20 kroner per måned. De peger igen på sportsrettigheder som årsagen.

”Vi ved jo godt, at vores kunder aldrig er begejstrede for en prisstigning, og vi arbejder hårdt på at holde priserne så lave som muligt, når vi sætter os til forhandlingsbordet. Prisstigningen betyder, at vi også i fremtiden sikrer vores kunder masser af godt indhold og den bedste tv-oplevelse,” siger Jacob Mortensen, tv- og bredbåndsdirektør i YouSee.
Tv-kunder hos YouSee vil opleve en prisstigning på mellem 10 og 20 kroner om måneden, afhængigt af tv-pakken. Prisstigningen vil slå igennem den 1. januar 2018.
YouSee varsler samtidig prisstigning på bredbånd. Det vil ramme størstedelen af bredbåndskunderne.
”Ca. 80 pct. af YouSees bredbåndskunder vil fra den 1. januar skulle betale 10 kr. mere om måneden. Det skyldes, at YouSee investerer i netværket for at imødekomme den enorme stigning i danskernes dataforbrug. I gennemsnit stiger dataforbruget på bredbånd ca. 50 pct. om året”, lyder det fra selskabet.
De nye priser pr. 1. januar 2016:

- Fuldpakken stiger med 20 kr. per måned

- Mellempakken stiger med 10 kr. per måned

- Grundpakken stiger med 10 kr. per måned
YouSee vil i kontakte kunder per mail eller brev for at informere om, hvad det præcis vil betyde for den enkelte husstand.
- Kilde: YouSee Forum

 

 

Hvad sendte DR på din fødselsdag?

 

DRs gamle programoversigter fra 1925 til 1984 er blevet digitaliserede, og alle kan nu søge i dem via dr.dk/gamleprogramoversigter.

Hvad blev der sendt i fjernsynet, da onkel Birger og moster Erna blev gift? Hvad bød radioens P3 på, lige nøjagtig da du blev født, eller hvordan så en nytårsaften på DRs ene Tv-kanal anno 1952 ud?

Det – og meget mere – er det nu meget lettere at blive klog på.

I forbindelse med at DRs arkiver er blevet digitaliserede, er alle papir-programoversigterne nu også blevet lagt på nettet, og mange flere kan få fornøjelse af dem på den måde.

Udover at blive klogere på, hvad DR sendte, kan man også lave plakater og postkort med sendeplaner, hvis man for eksempel vil overraske familie og venner på fødselsdagsdagen eller en anden betydningsfuld dato. Plakaterne og postkortene kan printes ud, gemmes som pdf og billeder.

Du kan finde de gamle programoversigter her

Nogle vil måske undre sig over, at man kun kan søge frem til 1984 i første omgang. Men det skyldes, at DR fik elektroniske databaser fra det år, og at programoversigter efter 1984 derfor fandtes digitalt i forvejen.

DR har også allerede fået digitaliseret en lang række af sin store samling af historiske billeder, pressebilleder til DR-produktioner og billeder af værter og programmedarbejdere fra perioden 1950 til 1997. De historiske billeder kan du se her: dr.dk/historiskebilleder.

 

 

Julehilsen til Grønland sendes fra Aalborg.

 

Timm Vladimir og Maria Motzfeldt er værter, og Musikkens Hus danner rammen, når DR igen i år sender ’Julehilsen til Grønland’ fra Aalborg. Sidste år blev DRs traditionsrige program ’Julehilsen til Grønland’ sendt fra Aalborg for første gang – og der bliver således også en anden gang.

For onsdag den 6. december i år bliver det atter Musikkens Hus på Aalborgs havnefront, der kommer til at danne rammen om udsendelsen, som endda selv har noget at fejre i år. I 2017 er det præcis 85 år siden, at DR sendte julehilsner nordpå for første gang – først på radio fra 1932, og siden 1983 også på TV.

”Julehilsner til Grønland er et af DRs ældste programmer, og for rigtig mange mennesker er det blevet en vigtig tradition..
Billetsalget til ’Julehilsen til Grønland’ går i gang fredag den 15. september klokken 10.00 på drbillet.dk.

 

Ny ”Apple TV 4K” boks.

 

Apple har præsenteret en opgraderet ”Apple TV-boks”, som leverer 4K-opløsning og HDR, herunder Dolby Vision vha. den langt mere kraftfulde A10X chip. Med tvOS 11 tilføjes adskillige nye funktioner og iTunes får tilgang af filmkatalog i 4K HDR.

For ca. 2 år siden blev HD-udgaven af ”Apple TV” præsenteret sammen med tvOS; Apples styresystem til tv-skærme. Nu er en opgraderet 4K-udgave boksen blevet klar. Den hedder ’Apple TV 4K’.
Nyt er det, at motoren i boksen er den såkaldte ’A10X Fusion’ SoC, som også giver liv til de nyeste iPad Pro-modeller. Den er markant kraftigere end chippen i den tidligere udgave, hvilket ikke kun kommer video-streaming til gode. Det åbner også for en helt ny klasse af spil.
Apple siger, at CPU’en er e end 2merx hurtigere og grafikprocessoren er mere end 4x kraftigere.

Prisen for den nye TV boks forventes at blive ca. 1.500 kr.

 

 

Mere reklame i TV.

 

TV2 afprøver en ny model for sin streamingtjeneste, TV2 Play. Kan du leve med reklamer før udsendelser, så kan du fra i dag få abonnement på TV2 Play til en reduceret pris. Du får et abonnement på TV2 Play, 30 kr billigere hvis du accepterer at skulle se reklame i forbindelse med at du streamer en udsendelse. Der vil i praksis ligge en ”kort reklameblok foran on demand-indholdet på tjenesten” på 1-3 minutter. Der kan ikke spoles i reklamerne. Reklamer vises ikke før børneindhold.

Vi ser dog hvorledes TV reklamerne langsomt snige sig ind hvor de kan, og det vil nok typisk være de personer, der har færrest penge til rådighed, der må acceptere reklamerne, hvis de vil kunne streame udsendelser fra TV2.

Der spilles dog med åbne kort fra TV2, der fortæller, at reklamerne vil være målrettede specifikke segmenter. Det betyder, at seere, der vælger det billige abonnement får reklamer, som er mere personlige.


Afgiften på blankmedier skal ændres.


Kun i et beskedent omfang kopierer forbrugerne nu musik eller film, idet de fleste i dag streamer musik og film mv. Alligevel vil politikerne nu videreføre og modernisere blankmedieafgiften.

Der er ingen tvivl om, at forbrugerne generelt har svært ved at se det rimelige i at skulle betale en afgift for deres i øvrigt lovlige adfærd, blot fordi de køber f.eks. en mobiltelefon, mener han.

Blankmedieafgiften blev indført i 1992 for at kompensere kunsterne for den indtægt, som de gik glip af ved at forbrugerne tog kopier af f.eks. egne musik-CD’er frem for at købe en ekstra CD. Provenuet fra ordningen toppede med over 75 mio. kr. i 1996, og har med undtagelsen af enkelte år siden været faldende.

I 2008 var afgiften samlet, faldet så meget, at Folketinget besluttede at indføre en særlig DVD-garanti, så staten skulle betale forskellen mellem provenuet i 2005 (ca. 47 mio. kr.) og den samlede afgift i et givent år. Denne statsgaranti udgjorde i 2014 ikke mindre end 62 pct. af det beløb på ca. 27 mio. kr., der blev udbetalt til rettighedshaverne i året.

Et udvalg nedsat af Kulturministeren har barslet med et nyt forslag til modernisering af blankmedieafgiften, således at den følger den teknologiske udvikling.

Udvalgets forslag bygger på en undersøgelse af forbrugernes faktiske adfærd. Ifølge den er det kun ca. 17 pct. af forbrugerne som inden for det seneste halve år har kopieret musik eller film, og de fleste kun i beskedent omfang. Det er på den baggrund, at udvalget er nået frem til sit forslag om en afgift på 1,49 kr. på løse enheder og 15,42 kr. på integrerede enheder (mobiltelefoner mv). Disse afgifter vil have et samlet provenu på ca. 44 mio. kr. De nuværende afgifter indbragte i 2016 et provenu på ca. 7,5 mio. kr. (ekskl. Den statslige DVD-garanti).

“Rapport fra Blankmedieudvalget”, september 2017, kan downloades fra Kulturministeriets hjemmeside.

 

 

 

Hvordan så radio- eller tv-programmet ud da du blev født?

 

Hvad blev der sendt i fjernsynet, da onkel Birger og moster Erna blev gift den 30. september 1975? Hvad bød radioens P3 på, lige nøjagtig da du blev født, eller hvordan så en nytårsaften på DRs ene Tv-kanal anno 1952 ud?

Det – og meget mere – er det nu meget lettere at blive klog på.

DR har fået digitaliseret sine gamle programoversigter fra starten i 1925 og frem til 1984, og fremover kan alle tilgå dem.

Programoversigterne giver blandt meget andet et billede af, hvad DR sendte i de første år efter starten i 1925, og hvad DR sendte under Anden Verdenskrig. Man kan for eksempel også blive klogere på, hvad fjernsynet sendte lige efter starten den 2. oktober 1951, hvad P3 bød på efter starten i 1960’erne, eller hvordan en typisk tv-aften så ud i monopolets tid i 1970’erne.

Nogle vil måske undre sig over, at man kun kan søge frem til 1984 i første omgang. Men det skyldes, at DR fik elektroniske databaser fra det år, og at programoversigter efter 1984 derfor findes digitalt i forvejen.

Gå til de gamle programoversigter her

DR har også allerede fået digitaliseret en lang række af sin store samling af historiske billeder, pressebilleder til DR-produktioner og billeder af værter og programmedarbejdere fra perioden 1950 til 1997. De kan ses her: dr.dk/historiskebilleder.

Kilde: DR presse

 

Skal TV2 sælges?

Regeringen har i sit regeringsgrundlag lagt op til, at der skal følge public service-forpligtelser med ved et eventuelt salg. Det er uklart, præcis hvilke krav der vil blive stillet til en kommende TV 2-ejer. Også ejerandelen er til debat. Blandt andet har Socialdemokratiet udtrykt sig skeptisk over for et fuldstændigt salg af TV 2, men har åbnet op for at sælge en mindre ejerandel.

 

 

Globaliseringen af mediebranchen.

De internationale aktørers betydning for det danske mediemarked, medieudbyderne og medieudbuddet.

Det var overskriften på en konference, der fandt sted i september måned i Eigtveds Pakhus, i København.

ARF var repræsenteret på konferencen, hvor rapporten om hvorledes de internationale aktører påvirker den danske mediebranche. Direktør Lisbeth Knudsen fra Mandag Morgen havde været formand for det udvalg der havde udarbejdet rapporten.

Rapporten belyser, hvordan det danske mediemarked gennem de seneste årtier er blevet stadig mere grundlæggende påvirket og afhængigt af udenlandske teknologivirksomheders ageren. Rapporten fokuserer på de udenlandske aktører, der siden årtusindskiftet i stigende grad har defineret vilkårene for, hvordan de danske medievirksomheder kan producere og distribuere indhold til de danske mediebrugere, hvordan dette indhold kan kommercialiseres, og hvad disse medievirksomheder er oppe imod af konkurrence hos de danske forbrugere.

Rapportens overordnede konklusion er, at danske medievirksomheder i 2017 i markant grad ikke længere selv har kapacitet til at definere de teknologiske, distributionsmæssige eller forretningsmæssige standarder, de benytter sig af, når de leverer dansk indhold til de danske mediebrugere. Disse standarder defineres – og forandres kontinuerligt – nu af globale spillere. De danske medievirksomheder har mistet den bestemmende indflydelse på væsentlige dele af deres forretningsmæssige værdikæde. Globaliseringen påvirker såvel private som statsejede medier.

Rapporten er inddelt i fire dele, der fra forskellige vinkler belyser, hvordan de udenlandske aktører påvirker den danske mediebranche – henholdsvis et teknologisk, et forretningsmæssigt, et journalistisk og et bredere samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv.

Download rapporten om de internationale aktører her (PDF-format)

Bilag 1: Datastrømme i den danske digitale medieøkologi (PDF-format)

Bilag 2: Tendenser på annoncemarkedet (PDF-format)

Bilag 3: Nyhedernes sociale kredsløb (PDF-format)

Sammenfatning (PDF-format)

 

 

Gratis streamingtjenester/tilbud (inkl. Licensfinansierede).

Du kender sikkert Netflix, Viaplay og HBO Nordic. Men der er også gratis helt lovlige alternativer, hvor du kan streame indhold ganske gratis/eller via din licensbetaling.

Her kigger vi nærmere på mulighederne og hvilke platforme de gratis streamingtjenester er tilgængelige på.

Har du andre forslag til gratis lovlige streamingtjenester, så skriv en kommentar nederst på siden. Rettelser er også velkomne.Øverst på formularen

DR TV, er streamingtilbuddet fra Danmarks Radio. Her kan du se live tv og arkiv indhold fra DR’s tv-kanaler som en del af din medielicens.

Gå til DR TV

 

 

DR Bonanza er DR’s arkiv tjeneste for indhold, der er ældre end 7 år. Her kan du finde klassikere i alle programgenrer - Gå til DR Bonanza

 

 

Viafree er en gratis streamingtjeneste der er reklamefinansieret. Du kan blandt andet se reality tv fra TV3 kanalerne - Gå til Viafree

 

 

Streamingtjenesten Dplay er Discovery Networks bud på en streamingtjeneste. Tjenesten tilbyder en del indhold gratis reklamefinansieret - Gå til Dplay gratis

 

 

Filmstriben er bibliotekernes digitale filmtilbud. På Filmstriben kan du se spillefilm, kort & dokumentarfilm strammet via nettet naturligvis - Gå til Filmstriben

 

 

YouTube er vel nok den mest kendte gratis streamingtjeneste. Du kan finde andet end kattevideoer på tjenesten og den er tilgængeligt overalt - Gå til YouTube

 

 

På Danmark på film kan man dykke ned i Filmarkivets guldgrube af dokumentariske filmoptagelser fra 1905-1965 - Gå til Danmark på Film

 

 

Doc Alliance Films tilbyder dokumentarer fra hele verden. En del er ganske gratis at se –

Gå til Doc Alliance Films

 

 

Snagfilms.com er en tjeneste med en del titler indenfor indie film, dokumentarer med mere –

Gå til Snagfilms.com

 

 

Myspass er en Tysk legal gratis streaming tjeneste fra produktionsselskabet Brainpool, der bla. producerer comedy shows til RTL, Sat1 og Pro7 - Gå til Myspass.de  

 

Det smarteste ville naturligvis være, såfremt alle tjenester bare var på alle platforme, men sådan er det desværre ikke. Selv om det er blevet bedre, så er der fortsat forskel på, hvor de enkelte tjenester kan ses henne. Du kan se mere her: Streaming

Kilde: Digitalt TV

 

Vidste du?

 

At, i 2017 er der givet tilsagn om licensstøtte fra Public service puljen til TV2 for omkring 60 millioner kr.

Beløbet skal anvendes til drama, kommedie, krimi, reportage og dokumentarproduktion.

Men du kan kun se disse produktioner, hvis du ud over medielicencen betaler for et abonnement på TV2.

TV2 bryster sig ellers af, at de ikke modtager licensmidler!

Det største beløb, ca. 22 millioner, skal anvendes til en historisk miniserie: ”Lykke Per”.

ARF mener, at produktioner betalt hel eller delvis af licensmidler skal være frit tilgængelige.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

01.04 | 19:46

Jeg er medlem i klubben gennem vores venner i Hinnerup, Jørgen Laursen, og været med på deres ture. Jeg er nu blevet alene og vil gerne være medlem her . Hilse

...
23.01 | 23:26

Jet vil gerne melee mig use AF min TV forsikringen !! Hvordan kan dete ske ? Hvem
skal jet kontakte ??. Mvh R.F. Toby .

...
20.01 | 14:50

Jet vil gerne melde myg use af TV forsikrigen fra days dato . Hvordan kan set ske ?? Mvh . R.F.TOBY . HAABER AT FOR SVAR HURTIGS MULIG .

...
03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE