Nyhedsbrev

APRIL MÅNED 2018

 

Nyt om navne:

- Dorthe Thirstrup – forlader DR1 hvor hun var programredaktør - nyt job hos Strong Production

- Jens Grund – bliver nyhedsredaktør på TV2 News – kommer fra BTMS hvor han var chefredaktør

- Britt Berglund - afløser Julie Bundgaard som makker til Dennis Johannesson i P4- ’Diva & Dario’. 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 12 (19-25/3) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

81

18,1

TV SYD

92

13,3

TV FYN

55

11,8

TV NORD

52

11,6

TV 2/ØST

56

11,0

TV 2/ØSTJYLLAND

65

10,3

TV2/ LORRY

126

7,3

Regionalprogrammer i alt

519.000

10,5

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

ARF - Årsmøde

 

Forbundets hovedbestyrelse har på sit møde i lørdags - den 3. marts - besluttet, at Årsmøde 2018,

som afholdes lørdag den 29. september 2018, igen i år bliver holdt i Parkhallen, Kolding

Årsagen hertil var, at lokalerne i Nyborg allerede er booket af en anden forening.

 

SLS – Repræsentantskabsmøde

 

Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer afholder sit årlige repræsentantskabsmøde: Mandag, den 16. april 2018 – kl. 10 – 15 hos TV2 Fyn, Olfert Fischersvej 31, Odense.

Alle medlemmer har adgang til mødet, men kun de delegerede har stemmeret.

Dagsorden:

- Valg af dirigent og referent

- Godkendelse af referat fra seneste repræsentantskabsmøde

- Bestyrelsens beretning

- Godkendelse af regnskab

- Indkomne forslag

- Fastsættelse af kontingent

- Godkendelse af budget

- Meddelelse fra organisationerne om udpegede medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

- Valg af 2 revisorer

- Eventuelt

SLS er en sammenslutning af KLF Kirke og Medier – ARF Multimedier – EU Modstanderne KIK og LYT.

Tilmelding ved evt. deltagelse til: pcm@pc.dk – 21 62 71 76

 

 

Socialdemokratiets oplæg til medieforhandlingerne.

 

“En stærk dansk stemme i en global medieverden”, det er Socialdemokratiets titel på deres mediepolitiske oplæg til de kommende medieforhandlinger.

1:  De samlede midler til public-service fastholdes. DR skal være en stærk, national public service-aktør også i fremtiden.

2: Medielicens omlægges til en medieskat. De sociale hensyn i medielicens, f.eks. pensionistrabat, fastholdes.

3: Internationale aktører som Facebook, Google og Netflix skal bidrage økonomisk til produktion af dansk indhold.

4: DR skal reformeres. Indebærer at DR i højere grad fokuserer på klassisk public service som nyheder, dokumentar, kultur- og historieskrivning, drama og indhold til børn og unge. Der skal være mere åbenhed om DR’s økonomi og ledelsesmæssige prioriteringer.

5: Public service-puljen skal styrkes. Og DR’s udlægning til private produktionsselskaber skal øges.

6: Styrket regional og lokal dækning – både hos DR og TV2.

7: Større fokus på børn og unge, blandt andet med nye tilbud på digitale platforme.

8: Ordnede løn- og arbejdsvilkår skal være en betingelse for støtte. Det gælder også produktionsselskaberne.

9: Nej til salg af TV2. Staten skal eje mindst 51 procent af TV2. TV2 skal tilbyde mere indhold til børn og unge – især på nyhedsområdet.

10: De kommercielle medier skal kompenseres for public service-mediernes brug af deres indhold gennem en årlig betaling.

Det fulde socialdemokratiske medieudspil, “En stærk dansk stemme i en global medieverden”, kan du læse her.

 

ARF og Medieaftale 2019-22

 

Regeringen har nu fremlagt sit besparelsesudspil for DR. En aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti indeholder en konkret besparelse på ikke mindre end 20%, hvilket svarer til ca. 770 millioner kr. – besparelsen skal gennemføres over 5 år og vil være fuldt gennemført 2022.  Samtidig er de enedes om, at medielicensen skal bortfalde og være en del af skatteopkrævningen.

Den valgte form om, at budgetrammen nu bliver en del af finansloven, kan betyde, at politikerne får større magt over DR og indholdet, idet man i forbindelse med den årlige finanslovsvedtagelse kan regulere DRs budget efter politisk ønske. ARF er bange for, at det i høj grad kan komme til at påvirke DRs uafhængighed – armslængdeprincippet – idet en afhængighed af politikerne vil kunne påvirke indholdet.

Finansministeren har slået fast, at hvis øvrige partier vil være med til at lave en samlet medieaftale, så er betingelsen, at man forlods accepterer de 20 % nedskæring.

Kulturministeren har i denne forbindelse udtalt: "Jeg glæder mig til at forhandle en fremsynet medieaftale og håber naturligvis på en bred aftale. Det vil bestemt være det bedste. Men hvis det betyder for mange kompromisser og for lavt ambitionsniveau, bliver den smal"

ARF Multimedier mener:

Det er en noget bemærkelses værdig at starte medieforhandlingerne op, når regeringen sammen med Dansk Folkeparti (DF) kommer med en økonomisk ramme som siger 20% besparelser på DR, og vil man ikke være med til den besparelse på DR, så er der ikke plads ved forhandlingsbordet.

Den besparelse er en økonomisk katastrofe for DR og i ARF Multimedier mener vi at socialdemokratiet, skal ikke på nogen måde, gå med i et forlig med besparelser på 20 % på DR, for så er vi en del af forliget og kan ikke, når vi vinder det næste folketingsvalg lave noget om, det kan vare ærgerligt at stå uden for men det er vores eneste mulighed for at ændre eller lave et tillæg til en bestående aftale mellem regeringen og DF.

ARF Multimedier mener

at en så stor besparelse på DR svækker public service så meget at vores demokrati er i fare, for hvordan skal vi kunne deltage i den demokratiske debat i samfundet hvis ikke der er en public service-radio og tv station, der informere og oplyser os objektivt og mangfoldigt, på vores eget sprog.

ARF Multimedier mener,

at i forhold til de regionale tv2 stationer er det afgørende at de beholder deres selvstændighed og deres forankring i det lokale kultur og foreningsliv.

Forbunds ledelsen følger tæt udviklingen og forsøger at komme ud med vores holdninger hvor det er muligt så følg med i pressemeddelelser og lign.

 

Forbundet har senest udsendt følgende pressemeddelelse:

 

 

Besparelser på DR udhuler vores demokrati

 

 

 

 

 

Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund (ARF) tager skarpt afstand fra regeringens og Dansk Folkepartis fremsatte medieforlig-forslag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et potentielt demokratisk problem. Sådan anskuer Arbejdernes Radio- og Fjernsynsforbund (ARF) det forslag til et medieforlig, som regeringen og Dansk Folkeparti har lagt på forhandlingsbordet.

 

- Vi har i dag om muligt endnu mere brug for et stærkt public service organ end nogensinde før. I en tid, hvor vi overstrømmes af nyheder fra både nær og fjern - nogle mere troværdige end andre - er der i den grad brug for et fast anker af objektiv, uafhængig information, understreger Anni Welander, formand for ARF.

 

Politisk hævntogt

Hun peger på, at Danmark har en lang, stolt tradition med public service medier, der producerer udsendelser af høj kvalitet, og som håndhæver journalistikkens rolle som den fjerde statsmagt.

 

- Vi har som samfund brug for danskproduceret kvalitetsfjernsyn, der kan holde vores politikere og magt- og meningshavere i ørerne, uden at frygte at det bliver udsat for budgetbeskæringer eller andre strafforanstaltninger. Det bør aldrig blive sådan i Danmark, at man som public service medie skal være bange for at få beskåret sit budget, hvis man siger noget kritisk om magthaverne, siger Anni Welander, der samtidig mener, at forslaget vækker mistanke om et politisk hævntogt imod et medie, der ikke altid passer det ledende politiske landskabs observans.

 

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at flere politikere gennem årene - og især i de seneste år - har ladet sig provokere af nogle af DR's udsendelser. Resultatet ser vi med regeringens og Dansk Folkepartis forslag til et medieforlig. Et forslag, der med en barbering af hver femte krone til DR nemt kan tolkes som en straf af en kanal, man ikke bryder sig om.

 

Bevar selvstændigheden

ARF er klart tilhængere af en modernisering af licensbetaling, men den foreslåede model vil komme ind over finansloven med fare for, at den så kan beskæres efter forgodtbefindende.

 

- Vi foreslår i stedet, at det bør være en medieafgift opkrævet over skatten i lighed med kirkeskatten.

 

ARF ønsker ligeledes, at de regionale stationer bevarer deres selvstændighed, men at de får mulighed for et vindue ind i public service stationerne, som de har nu på TV2.

 

- Det er et must for os. De regionale stationer er jo baseret på en folkelig opbakning i det lokale kulturliv. Den folkelige organisation skal bevares, siger Anni Welander.

 

Bekymret for fremtidens demokrater

ARF er bekymret for, at beskæringen og omlæggelsen af licensen til en skattefinansieret afgift vil efterlade et kæmpemæssigt hul i den danske public service tradition og dermed et uoverskueligt demokratisk problem.

 

- Man kan jo med rette spørge sig selv, hvilke kommercielle medier der vil formidle det, Danmarks Radio formidler i dag, siger hun.

 

Danmarks Radios generaldirektør har allerede varslet, at hvis forslaget gennemføres med de bebudede 20 procent besparelser på Danmarks Radio, så vil det betyde lukning af kendte og populære programmer. ARF frygter, at det også vil ramme de mange gode børne- og ungdomsprogrammer, som Danmarks Radio producerer.

 

- Børne- og ungdomsprogrammerne er en af hjørnestenene i DR. De har en afgørende betydning for dannelsen af fremtidens demokrater. Vi er nødt til som samfund at have et sted, hvor vi kan være sikre på at få fri og uafhængig information, der er til at stole på. Det er i dag vigtigere end nogensinde før, siger Anni Welander.

 

Medieforliget skal være forhandlet på plads inden sommerferien, hvor den nuværende medieaftale udløber.

 

FAKTA - Hvad er public service?

Public service garanterer objektiv, danskproduceret information, som er uafhængigt af politiske og økonomiske interesser. Public service kanaler er med til at sikre, at vi alle kan deltage i den politiske debat i Danmark på et oplyst grundlag. Den rolle har Danmarks Radio haft siden sin fødsel 1. april 1925.

 

 

 

 

Lokal-tv på internettet

 

Internettet gør det muligt at målrette programmer mod grupper af brugerne.

En forsøgsordning med at udsende ikkekommercielt lokal-tv på internettet er netop blevet evalueret.

10 ikkekommercielle lokal-tv-stationer har i et år afprøvet forskellige programformater på internettet. De har i alt produceret 1.104 programmer.

Forsøget er evalueret af lektor ved Aarhus Universitet, Per Jauert. Han konkluderer bl.a. at

deltagerne ser positivt på at producere og distribuere på nettet som supplement til flow-tv.

Internettet gør det muligt at målrette programmer til bestemte målgrupper og potentielt nå meget bredt ud.

Internettet giver nyttig viden om brugerne og deres præferencer.

Internettet kan bruges som platform for længere programmer, mens sociale medier kan bruges til kortere teasere og dialog med brugerne.

Rapporten er blevet sendt til medieordførerne. Der var afsat 2,2 mio. kr. til forsøget.

Du kan se rapporten her: Læs rapporten.

 

 

Geoblokering på rejser ophæves 1. april 2018.

 

Fra den 1. april i år vil tv-kunder kunne se dansk tv, når de er på ferie indenfor EU, og ikke blive begrænset af den nuværende geoblokering. Som en af de første har YouSee meldt sig klar til ændringen.

Ændringen betyder, at du kan tage alt dit medieindhold fra dine abonnementer med på ferierejser inden for EU, bl.a. se fodboldkampe, film, musik og læse bøger.
EU-Parlamentet godkendte i maj 2017 ophævelsen og har desuden sikret, at udbyderne ikke må tage ekstrabetaling for adgang udenfor hjemlandet. Reglerne gælder for alle de kommercielle aktører, men der er dog særregler for public service-udbydere såsom DR samt gratistjenester.

Det skal understreges, at regelændringen i EU ikke er en komplet ophævelse af geoblokering. EU-Parlamentet har indtil videre nedstemt et forslag om fuldstændig at ophæve geoblokering, hvorfor du kan stadig ikke købe dine tv-tjenester på tværs af grænserne.
I første omgang gælder ophævelse af geoblokering udelukkende på rejser i op til 30 dages varighed. Herefter skal din enhed hjem og runde i Danmark, hvorefter en ny rejseperiode starter.

 

Hvad koster det at lave TV hos DR?

• Musik inkl. orkestre: 377 mio. kr.

• Underholdning: 147 mio. kr.

• Sport: 149 mio. kr.

• Undervisning: 8 mio. kr.

• Præsentation og services: 41 mio. kr.

• Samlet: 3.180 mio. kr. DRs programudgifter

• Nyheder: 667 mio. kr.

• Aktualitet og debat: 673 mio. kr.

• Oplysning og kultur: 707 mio. kr.

• Udenlandsk dramatik og fiktion: 189 mio. kr.

    Dramatik og fiktion: 221 mio. kr.

De resterende 900 millioner kroner gik blandt andet til omkostninger til afskrivninger, renter, bygningsdrift, licens og støttefunktioner

Regeringen og DF’s besparelseskrav: 773 mio. kr.

Kilde: Kulturministeriets analyse af DR's økonomi 

 

Radio24syv vil sammen med Berlingske skabe et nyt selskab

 

Det er chefen for Radio 24syv, der fortæller, at man vil skabe flere podcasts i forlængelse af det tekstbaserede indhold.

Berlingske medier driver i dag Radio 24syv, som en public service station, der betales af medielicensen, sammen med tre hovedaviser (Berlingske – BT – Weekendavisen).

Som nyt navn for denne podcast-tjeneste er foreslået: ’Podcast24syv’

At der er stor vækst i podcast, viser en måling hos 24syv, der i 2017 sendte 3,4 millioner podcasts af sted om måneden og ved årets udgang knap 6 millioner. Hvilket viser den store vækst.

Hver fjerde lytter mellem 20 og 40 år podcaster mindst en gang om ugen ifølge DR's årlige rapport "Medieudviklingen 2017".

 

 

Beskeden interesse for at drive TV via antennenettet

 

Boxer TV, der nu ejes af SE-koncernen, sidder i dag på tilladelsen til at sende tv-kanaler via DTT-antennenettet og alt tyder på, at de fortsat vil gøre det frem mod 2030. Boxer er nemlig eneste ansøger til gatekeeper-rollen.
Andre selskaber havde ellers været fremme og lufte mulig interesse, men har valgt ikke at gå videre med projektet. Fristen for at ansøge om gatekeepertilladelse til DTT-nettet - tv-kanaler via antenne - udløb i sidste uge.
- ”Fristen for at ansøge om en gatekeepertilladelse til DTT udløb mandag den 5. marts 2018. Ved fristens udløb har Radio- og tv-nævnet modtaget én ansøgning fra Boxer TV A/S,” oplyser Slots- og Kulturstyrelsen i en pressemeddelelse.
Boxer TV sidder i dag på tilladelsen til at sende kommercielle tv-kanaler ud via antenne, så danskere kan modtage dem via DVB-T tunere. Den nuværende aftale udløber den 3. april 2020 og den nye tilladelse udstedes til og med 30. juni 2030.
Boxer TV har de fleste MUX’er til rådighed, men DRs kanaler skal i den nye 2030-aftale fortsat have en MUX til rådighed. Det skal sikre, at danskerne også fremover kan modtage DRs kanaler uden meromkostning ved at opsætte en antenne. DR distribuerer også sit tv-indhold via internettet.
Alt tyder derfor på, at Boxer vil beholde gatekeeper-rollen.
Læs også: Danskerne brugte mindre tid på tv-kanaler i 2017
- Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

 

Langt de fleste kulturprogrammer er blevet sendt af DR

 

Når der er kulturprogrammer i fjernsynet, er der i langt de fleste tilfælde et DR-logo i toppen af skærmen. For 85 procent af alle kulturprogrammer, som har været sendt på dansk TV de seneste fem år, er blevet vist på DRs kanaler.
Det fremgår af en status, som DR Medieforskning har lavet. Opgørelsen er lavet på baggrund af de tal, som Tv-stationerne selv har indberettet til Kantar Gallup i forbindelse med, at firmaet hver dag opgør tv-sening i Danmark. I den forbindelse skal kanalerne for eksempel gøre op, om der var tale om nyheder, aktualitet, dansk fiktion, sport, undervisning eller noget helt andet.

”Kassen med kultur” dækker for eksempel over programmer om arkæologi, historie, kulturhistorie, litteratur, film, teater, ballet og dans, arkitektur og medier, og tv-stationerne skal blandt andet gøre kategorier og emner op, for at man kan sammenligne tal – både på tværs af Tv-stationer og med resten af Europa.

Nogle eksempler på DR-programmer, der tæller med, er for eksempel ’Historien om Danmark’, ’Filmselskabet’ på DR K, ’Kunstquiz’, ’Vild med bøger’, ’Luther i dag’, ’Slavenation Danmark’, ’Rejsen til Amerika – de danske udvandrere’, ’Danmark ifølge Billedbladet’ og mange andre programmer.

 

Norsk Radiolytterforening

 

Nu får norske radiolyttere sin egen organisation. - Norsk radio har været meget i fokus både i de sseneste år.

Specielt handler det først og fremmest om overgangen fra FM til DAB for landsanalene NRK, P4 (MTG) og Radio Norge (Bauer). DAB-prosjektet har mødt stor motstand i befolkningen, som ikke er så overraskende da lytterne aldrig er blevet spurgt før regeringen traf beslutningen om overgang fra FM til DAB. Men nu har en kritisk opinionen fået genlyd i pressen og i de sociale medier gennem Facebook-gruppen «Nei til tvangsinnføring av DAB» som har fået ca. 8000 medlemmer på ni måneder.

Der har længe manglet en organisasjon som kan virke for lytternes interesser.

Det er derfor naturligt at den fri Norsk Radiolytter-Forening er blevet etableret.

Foreningen er partipolitisk uafhengig og har ingen tilknytninger til interesser inden formediebranschen.

 

 

Afgift på Netflix m.fl.

 

Efter en høring i Folketingets kulturudvalg er man kommet nærmere et politiske ønsker om at presse udenlandske streamingtjenester som Netflix og HBO Nordic til at bidrage til dansk produktion 
 Professor Thomas Riis, mener nemlig, at der ikke er behov for ny EU-lovgivning, før Folketinget kan vælge at indføre en særlig afgift eller skat på udenlandske streamingtjenester. 
”Det er vores vurdering at det kan lade sig gøre med den nuværende lovgivning,” sagde Thomas Riis på et spørgsmål fra Mogens Jensen (S), om Danmark ligesom Frankrig kan ’gå enegang’ og indføre en afgift.
 En ’skat’ på internationale aktører er et element i Socialdemokratiets udspil til et nyt medieforlig, ’En stærk stemme i en global medieverden’, som nu er offentliggjort. 
’Det kommende medieforlig skal sikre, at internationale aktører, der opererer i Danmark, også bidrager økonomisk til dansk indholdsproduktion,’ siger Mogens Jensen MF.

Det socialdemokratiske udspil til medieforlig beskæftiger sig generelt ikke ret meget med forholdene på det kommercielle tv-marked. Ud af de ti ’principper’ er det således kun punkt 3, der berører emnet med ønsket om at pålægge de udenlandske aktører at bidrage til dansk indholdsproduktion. De øvrige ni punkter handler hovedsaligt om DR, public service og ejerskabet af TV 2. 

Socialdemokratiets medieudspil kan downloades fra partiets hjemmeside.
 

TV2 får ny formand

Kulturminister Mette Bock har udpeget en ny formand og tre nye medlemmer til TV 2’s bestyrelse. Den nye bestyrelse får bl.a. en vigtig opgave med at forberede et kommende salg af TV 2.

De nye medlemmer er:

-          Jimmy Maymann (formand)

-          Henrik Ravn – CEO Nordisk Film

-          Sisse Fjeldsted Rasmussen – CFO Scandinavian Tobacco Company

-          Hermann Haraldsson – tidl. Brøndby direktør

Den nye bestyrelse vil herefter bestå af ovennævnte samt:

-          Merete Lundbye Møller

-          Bjørn Erichsen

-          3 medarbejderrepræsentanter

Den nye formand har tidligere været direktør i The Huffington Post, har stor erfaring fra medieverdenen, herunder praktisk erfaring med arbejdet på nye teknologiplatforme og med nye medieformater.

Den nye bestyrelse tiltræder på selskabets generalforsamling d. 25. april 2018.

 

 

Døve får nye tv-tilbud fra 3. april

 

Der er en række ændringer på vej på Tegnsprogkanalen, hvor en stribe nyheds- og aktualitetsprogrammer fra DR og TV 2 bliver tegnsprogstolket.

Landets døve og tegnsprogsbrugere har udsigt til at få en række nye programmer og tilbud på skærmen fra tirsdag den 3. april.
Som et led i både DRs og TV 2’s public service-forpligtelser leverer tv-stationerne en række nyheds- og aktualitetsprogrammer, der bliver tegnsprogstolket og udkommer på Tegnsprogskanalen, hvor en tegnsprogstolk oversætter programmet med sine hænder – ofte samtidig med, at det bliver sendt.

Blandt nyskabelserne efter påske er for eksempel, at der kommer et egentlig nyhedsprogram for døve klokken 18.00 på alle hverdage, ligesom en del af ’Go’ aften Danmark’ fra TV 2 også fremover vil kunne ses med tegnsprogstolkning.

I forvejen bliver TV-Avisen klokken 18.30 og TV 2 Nyhederne klokken 19.00 sendt med tegnsprogstolkning på Tegnsprogkanalen, ligesom DR1-magasiner som ’Horisont’, ’Sundhedsmagasinet’, ’Kulturmagasinet Gejst’ og ’Langt fra Borgen’ bliver vist i en tegnsprogstolket udgave. Derudover byder Tegnsprogskanalen for eksempel også hver uge på det ugentlige døvemagasin ’Tidens tegn’, som DR2 ligeledes sender hver lørdag formiddag.

Du kan se mere her: Sendeplan Tegnsprogskanalen efter ændringer 2018

Tegnsprogskanalen sender 365 dage om året, og der er 15 tolke – ansat hos Døvefilm – tilknyttet kanalen.

Læs mere om, hvordan man finder Tegnsprogskanalen her:
https://www.dr.dk/service/tilgaengelighed/tegnsprog/tegnsprogstolkning 

Læs om tegnsprogstolkning med mere på TV 2 her:
http://omtv2.tv2.dk/moed-tv-2/tekster-og-tegn/

 

 

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
04.08 | 21:30
Forside har modtaget 15
26.01 | 21:54
Hjælpefonden har modtaget 1
29.11 | 12:37
Bestyrelsen har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE