Klubbens nyhedsbrev

 

 

Nyt om navne:

- Pia Glud Munksgaard – fra DR til Berlingske – 1. august

- Louise Wolff – fra DR til TV2

- Ole Skjødt – ny redaktør for TV2 Zulu

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

 

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 30 (23/7-29/7) følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

    Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

50

11,6

TV SYD

55

8,4

TV ØST

34

7,0

TV2 NORD

29

6,8

TV2 FYN

28

6,4

TV 2/ØSTJYLLAND

34

5,3

TV2/ LORRY

96

5,0

Regionalprogrammer i alt

321

6,4

 

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

 

Indbydelse til årsmøde 2018

 

Der afholdes årsmøde lørdag den 29. september 2018 i

Parkhallen, Fynsvej 49, 6000 Kolding, kl. 10.30.

Der vil være kaffe og brød fra kl.10.

Alle medlemmer er velkomne. Du skal tilmelde dig via din klub eller kreds.

 

Det er klubber og kredse, der selv afgør, hvor mange gæster de vil tilmelde årsmødet.

Alle deltagere har taleret på mødet, men kun de delegerede har stemmeret.

For at kunne deltage i årsmødet skal klubberne have afregnet kontingent til ARF-Multimedier og kredsen senest 30. juni 2018.

For delegerede og gæster koster det 295 kr. pr. person at deltage i årsmødet.
Morgen- og eftermiddagskaffe samt frokost er inkl. i prisen.

Den endelige dagsorden med regnskab og evt. andre bilag sendes fra forbundskontoret den 28. august 2018 til kredsene med det antal kopier, som kredsen har delegerede.

Gæster kan få materiale tilsendt efter ønske.

Tilmelding af delegerede skal ske gennem kredsen til forbundskontoret

senest den 15. august 2018.

Sidste frist for tilmelding af gæster er senest den 11. september 2018.

 

Licensmomssagen får ny tilmeldingsfrist

 

Fik du ikke tilmeldt dig licensmoms søgsmålet, så er der nu en ny chance. Østre Landsret har forlænget tilmeldingsfristen, så den nye frist nu hedder 1. oktober.

Fristen var oprindeligt 13. juni, dog har man kunne tilmelde sig udover denne dato betinget, efter som foreningen bag søgsmålet havde håbet på en forlængelse. Alle de medlemmer, som siden d. 13. juni, har tilmeldt sig betinget bliver nu overført som tilmeldt til Gruppesøgsmålet, oplyses der.

Der er mere end 250.000 tilmeldte til gruppesøgsmålet allerede nu. Næste mål er 500.000 tilmeldte fortæller Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage på deres Facebook side.

Ønsker du at tilmelde dig, så skal du finde dit licensnummer og tilmelde dig på:

 https://kraevlicensmomstilbage.dk/

DR Nyheders brug af Snapchat har "eksperimentets karakter”

DR Nyheder har i midten af juni lanceret sin Snap-kanal, der er henvendt til unge. Men ifølge nyhedschef Thomas Falbe har man endnu ikke sat sig noget mål for, hvor mange følgere kanalen skal have, før det giver mening fortsat at lade værten Lasse Winther poppe op på de unges smartphone-skærme i ny og næ.

"Det er ikke i sig selv antallet af brugere, som er vigtigt, det er lige så vigtigt, at vi får en masse erfaringer, som vi kan arbejde videre med også på eksisterende platforme og nye platforme, og at vi kommer i en reel dialog med den her målgruppe og tager deres behov og livssituationer alvorligt," siger han.

Thomas Falbe, nyhedschef i DR oplyser, at DR Nyheders Snapchat-kanal lige nu har 1600 estimerede følgere og ca. 600-900 åbninger af snaps pr. dag, men han understreger flere gange, at antallet af følgere ikke er vigtigt "i sig selv".

Snapchat-kanalen gik officielt i luften i forbindelse med Folkemødet på Bornholm, men er forinden blevet prøvekørt af nogle hundrede unge på et gymnasium i et lukket testmiljø.

Kanalen er særlig målrettet de 14-17-årige, som også er den målgrupper, som public service-mediet har svært ved at fange med sine nyheder, forklarer nyhedschefen.

DR har ikke decideret markedsført sin nye tilstedeværelse på Snapchat.

Planen er, at kanalens brugerskare skal få lov at vokse stille og roligt, så DR Nyheder fortsat kan teste forskellige ting af på platformen – mere end de kan, når kanalen bliver mere udbredt.

 

Radio Mercur er atter i gang.

 

I anledning af 60-året for starten af Radio Mercur sendes der nu igen piratradio – denne gang fra skibet Lonely Star.

Skibet Lonely Star sender fra internationalt farvand på jubilæumsdagen onsdag den 1. august fra klokken 10 til 22 – og måske lidt længere. Men allerede mandag den 30. juli kunne man høre en sløjfe testsending med teksten "De lytter til Radio Mercur", efterfulgt af stationens markante kendingsmelodi, og suppleret af et monotont firtonet elektronisk klokkespil.

På selve fødselsdagen vil man naturligvis kunne høre en egentlig jubilæumsudsendelse om Radio Mercurs fireårige levetid fra 1958 til 1962, da politikerne lukkede stationen – og DR langt om længe begyndte at sende popmusik.

Hvor kan piratradioen høres?

Der er ikke givet nogen officielle oplysninger om, hvor det vil være muligt at høre den nye piratradio. Men her hvor jeg sidder, i Vanløse, går den fint igennem. Frekvensen er 89,2 MHz på FM-båndet.

Dagen fejres desuden med et jubilæumsarrangement på Ringsted Radiomuseum. Her vil man lytte til jubilæumsudsendelsen, og desuden vil værter fra Radiomuseet vise rundt i den Mercur-udstilling, som er opbygget i samarbejde med DR-Museum.

Det er foreningen Scandinavian Offshore Radio, som står bag arrangementet.

Yderligere information på www.scandinavianoffshoreradio.com.

 

 

Medieaftalen– sådan ser den ud

 

Ifølge Kulturminister Mette Bock,  skal den nye medieaftale sikrer tidssvarende rammer og styrker kulturudbuddet

Det er Regeringen og Dansk Folkeparti der har indgået den nye medieaftale for perioden 2019-2023, der skal styrker mangfoldigheden i det danske medielandskab og giver kulturen en mere fremtrædende plads. DR bliver fokuseret som kulturinstitution og danskerne får to nye public service-kanaler. Digitale nyhedsmedier får bedre udviklingsmuligheder, den regionale og lokale nyhedsformidling styrkes, og Public Service-Puljen øges.

 

Kulturminister Mette Bock siger:

”Jeg er glad for, at vi nu – efter et langt og grundigt forhandlingsforløb – står med en stærk aftale, der sikrer bedre balance mellem de statslige og private medier, mellem de landsdækkende og de regionale/lokale medier, mellem trykte og digitale medier samt mellem ældres og unges adgang til medier. Danskerne får en ny radiokanal med fokus på kultur og klassisk musik og en ny tv-kanal med fokus på kultur og folkeoplysning, og så får nyhedsleverandørerne mulighed for at udvikle de digitale nyhedsmedier på samme vilkår som de trykte aviser. Endelig har regeringen og Dansk Folkeparti aftalt at afskaffe licensen og slanke DR. DR skal i fremtiden være en kulturinstitution og ikke en bred mediemastodont, som tilfældet er i dag.”

 

Politisk ordfører Britt Bager og medieordfører Mads Fuglede, Venstre, siger:

”Vi glæder os over, at det endelig lykkes at ligestille de trykte og de digitale medier i forhold til momsfritagelsen. Medieforbruget er i opbrud, og med den digitale momsfritagelse øges mediernes incitament til at udvikle nye forretningsmodeller og skabe nye indtjeningskilder."

 

Politisk ordfører Mette Abildgaard, Det Konservative Folkeparti, siger:

”Med medieaftalen får vi understreget DRs rolle som kulturinstitution. DRs opgave bliver målrettet, så DR i fremtiden skal skærpe sine programmer indenfor nyheder, kunst og kultur, historieformidling, børn og unge, uddannelse og læring, den kristne kulturarv, natur og den regionale dækning."

 

Kulturordfører Alex Ahrendtsen og medieordfører Morten Marinus, Dansk Folkeparti, siger:

”Vi er meget tilfredse med, at aftalen styrker de regionale og lokale medier, at der bliver skabt nye medier vest for Storebælt, at TV2 ikke sælges, at FM bevares og at de regionale filmfonde får markant flere midler.”

 

 

 

 

Medieaftalens hovedpunkter

 

Medieaftalen indeholder følgende hovedpunkter, herunder de delelementer som blev besluttet ved den politiske aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti (indgået den 16. marts 2018):

• Fokusering af DR – fra mediemastodont til kulturinstitution
DR skal gå fra at være en bred medievirksomhed til en markant og samlende kulturinstitution med fokus på nyheder, oplysning, kultur, læring samt indhold til børn og unge. DR skal tage afsæt i det øgede digitale brug ved distributionen af DR’s indhold og reducere udbuddet af flow-tv kanaler fra seks til fire. Der vil fremover blive en øget gennemsigtighed i DR's økonomi.
• Færre afgifter til danskerne - licensen afskaffes
Med afskaffelsen af licensen bliver det fremover billigere at være dansker. Fra 2019 bliver licensen gradvist reduceret, og fra 2022 skal danskerne ikke længere betale licens.
Bedre vilkår for de digitale nyhedsmedier
Digitale nyhedsmedier vil fremover blive momsfritaget – på samme måde som trykte nyhedsmedier er det i dag. Indtil det EU-retslige grundlag er på plads for momsfritagelsen øges støtten til de digitale medier med et beløb, der stiger årligt til 68 mio. kr.
Ny radiokanal og tv-kanal ser dagens lys

To nye public-service kanaler skal styrke mangfoldigheden og kulturformidlingen i det danske medielandskab. Der oprettes en ny radiokanal med fokus på kultur – herunder klassisk musik – samt en ny tv-kanal med kultur og folkeoplysning. Private aktører får mulighed for at levere nyskabende indhold og afprøve nye formater, når kanalerne kommer i udbud i 2019.
Public Service-Puljen vokser til 101 mio. kr.
Public Service-Puljen gøres bredere og øges markant fra 35 mio. kr. årligt til 101 mio. kr. i 2023. Puljen vil have et særligt fokus på innovation og øget udbud af dansk kvalitetsindhold på alle platforme, bortset fra skrift.

Øget støtte til regional og lokal nyhedsformidling i hele landet
Det maksimale årlige støttetilskud til de trykte nyhedsmedier øges, så lokale og regionale medier tilgodeses i forhold til de landsdækkende nyhedsmedier. 25 mio. kr. øremærkes årligt fra 2020-2023 til en pulje, der skal styrke distrikts- og ugeaviser i hele Danmark.

Støtte til dansk film
Filmstøtten øges med 120 mio. kr. Af dem anvendes årligt 35 mio. kr. til regionale filmfonde udenfor hovedstaden. 

Læs hele aftaleteksten for medieaftalen 2019-2023

Aftale af 16. marts 2018 mellem regeringen og DF om afskaffelse af licens og fokusering af DR

Opdateret den 10. juli 2018: Spørgsmål og svar fra forhandlingerne om indgåelse af medieaftalen

Ministeriet har i foråret 2018 besvaret en række spørgsmål fra medieordførerne i forbindelse med indgåelsen af medieaftalen for 2019-2023. Svar og spørgsmål er tilgængelige her:
Du kan se en oversigt over spørgsmål og svar her

Du kan hente alle dokumenter med spørgsmål og svar her

 

ARF mener ikke at der er behov for en ny public service radio og tv-kanal uden for DR, med reklamer, da det ikke kan undgås, at reklamerne kan være styrende for public service udsendelserne. ARF ser hellere en styrkelse af DRs programmerne.

 

TV 2 og den nye medieaftale

 

TV 2 skal fortsat sikre danskerne et højt niveau af public service-indhold på TV 2. Det slår kulturminister Mette Bock fast med det nye medieforlig, der netop er blevet præsenteret af V-K-LA-regeringen og DF.

– ” For TV 2 er det først og fremmest glædeligt, at det nye medieforlig også fremover tildeler virksomheden en central public service-rolle som et relevant mødested for hele Danmark. Et mødested, der samler, engagerer og oplyser danskerne gennem indhold af høj kvalitet. TV 2 står stærkt både finansielt og hos befolkningen, og opgaven i de kommende år bliver at fastholde denne position i et mediemarked med støt øget international konkurrence samt at fortsætte den digitale transformation, som TV 2 er i fuld gang med”, siger TV 2s bestyrelsesformand, Jimmy Maymann.

Også TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup, er tilfreds med, at der nu er afklaring om TV 2s rammer i forligsperioden 2019-2023, og hun glæder sig over den politiske forståelse for TV 2s særlige rolle som kommerciel public service-virksomhed:

Ifølge aftalen skal TV 2 opretholde sit hovedsæde og sit nuværende aktivitetsniveau i Odense. TV 2 skal endvidere have samme fokus på regionalt indhold som i dag, ligesom TV 2-Regionerne fortsat skal levere udsendelser på TV 2s sendeflade. Forligspartierne er samtidig enige om at genoptage spørgsmålet om et delvist salg af TV 2, når den samlede medieaftale evalueres efter 2 ½ år.

Den nye mediepolitiske aftale forpligter  TV 2 til at engagere sig i dansk film på markedsvilkår.

 

 

Prognose skubber slukningen af FM-radio mindst syv år frem i tiden

 

Med det nye medieforligs udsættelse af FM-slukket kan der holde liv i flow-radio i mange år fremover.

FM-båndet skal slukkes, og det skal ske, efter at halvdelen af radiolytningen foregår digitalt. Sådan lyder det i det medieforlig, som de tre regeringspartier og Dansk Folkeparti blev enige om i juni.

Helt præcist kan FM-båndet tidligst slukkes, to år efter det er konstateret, at halvdelen af al radiolytning er digital – inklusiv den store andel, som foregår i bil. Regeringen havde i sit medieudspil lagt op til at slukke for FM-båndet i 2021, men det ønske blev ikke delt af Dansk Folkeparti, og derfor er spørgsmål sparket delvist til hjørne for nu.

Det står der i medieforliget om FM-sluk:

Der træffes først beslutning om tidspunkt for FM-lukning, når 50 pct. af lytningen, herunder i biler, sker på digitale platforme. Et FM-sluk kan tidligst finde sted to år efter, at det er konstateret, at 50 pct. af lytningen er digital.

En fremskrivning af radiolytningen, som Kulturministeriet har foretaget, viser, at et FM-slukmed den nye deadline har relativt lange udsigter. Ministeriet har på baggrund af tal fra Kantar Gallup set på lytningen siden 2010 og fremskrevet udviklingen frem til 2024. Det fremgår af prognosen, at den digitale lytning vil fylde over 50 pct. i 2023. Og med dét in mente, at et FM-sluk tidligst kan ske to år derefter, vil det analoge bånd altså ikke blive slukket før 2025 – hvis fremskrivningen viser sig at holde stik.

Kulturministeriet skriver dog også, at fremskrivningen kan vise sig at afvige fra virkeligheden. "(...) der er betydelig usikkerhed forbundet fremskrivningen pga. medieudviklingen, herunder ændringer i mediebrug og teknologi," skriver Kulturministeriet.

Hos Teracom, der er i gang med at opbygge en forretning på at udbyde de nye, landsdækkende radiokanaler på DAB+, er man langt fra skuffet over udsættelsen af FM-slukket.

"Det er godt at fremme de digitale platforme, fordi det giver mangfoldighed, men vi har også været stærkt bekymrede for, at man ville gøre det ved at klemme det eksisterende radiomarked på FM," siger Martin Løbel, adm. direktør for Teracom Danmark.

Set fra Teracoms stol er det bedre, at det samlede radiomarked – både analogt og digitalt – er i god gænge og holder på lytterne, så de ikke smutter til konkurrerende platforme.

Det er vigtigt, at lytterne er på flow-radio, hvad enten det er FM eller DAB, fordi det giver interesse fra annoncører og nye aktører.

ARF er tilfreds med aftalen omkring FM båndet.

 

 

Socialdemokratiets kongres 2018

 

I dagene 22. – 23. september 2018, samles hele Socialdemokratiet til partiets største årlige begivenhed, Kongressen 2018.

Årets kongres er det sidste inden både næste Folketingsvalg og næste Europaparlamentsvalg.

 

 

7½ time ved tv-skærmen hver dag

 

Det fremgår af en opgørelse, som DR Medieforskning har lavet om de største radio- og tv-forbrugere i Danmark.

”De 10 procent af befolkningen, der ser allermest TV, tilbringer i gennemsnit 7½ time foran fjernsynet om dagen. Dermed bruger de over tre gange så lang tid på at se TV som gennemsnitsdanskeren,” forklarer Henrik Gregor Knudsen, der er medieforsker i DR Medieforskning.

Han forklarer, at det især er i dagfladen mellem klokken 9.00 og 16.00, at der bliver set ekstra meget fjernsyn blandt storforbrugerne. Forholdsvis bruger de en ret stor andel af deres tid på nichekanalerne, som for eksempel TV 2 Charlie og TV 2 News, men også TV 2 Sport, DR K, TV3 Puls, TV 2 Fri, Investigation Discovery og Eurosport.

”Hvis man skal sige, hvad der kendetegner de mest ivrige tv-kiggere, er det, at der er en overvægt af sjællændere og københavnere, 58 procent af dem er kvinder, og to tredjedele er over 60 år. To ud af tre er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet, og det forklarer selvfølgelig også i nogen grad, at de har bedre tid til at tænde for fjernsynet,” siger Henrik Gregor Knudsen.

Mænd hører mest radio

Mens der er flest kvindelige storforbrugere af TV, er det stik omvendt blandt de 10 procent, der lytter mest til radio.

’Den tiendedel, der hører allermest radio, hører 5½ time dagligt, og dermed bruger de næsten tre gange så lang tid på at høre radio som gennemsnitsdanskeren,” forklarer Rasmus Kidde, der er medieforsker i DR Medieforskning.

Han fortæller, at de største radioforbrugere i Danmark særligt hører mere P4 og P5 end gennemsnitsdanskeren, hvorimod de hører mindre P3, P7 MIX, NOVA og The Voice.

”Der er overvægt af mænd – nemlig 55 procent, blandt den tiendedel, der hører mest radio, og to ud af tre er over 60 år,” siger Rasmus Kidde.

 

 

Klage over reklamepauser på TV 2 Sport

 

Der er indgivet flere klager til Radio- og tv-nævnet over reklameafbrydelser i udsendelserne med ishockey-VM, som foregik i Danmark. Her havde TV 2 Danmark indlagt korte reklameafbrydelser under kampene, når der blev fjernet løs is ved målene. Da sådanne reklameafbrydelser formentligt er i strid med reklamereglerne, har KLF Kirke og Medier har indsendt en klage.

. ”TV 2 Sport valgte at sende reklamer – ikke alene i pauserne mellem perioderne, men også midt i perioderne,” skriver Kim Borregaard Eriksen, medlem af landsstyrelsen i KLF og formand for SLS, i klagen.

Radio- og tv-nævnet forventes at være klar med en afgørelse af klagen i efteråret. Når afgørelsen foreligger vil du kunne læse den her i nyhedsbrevet.

 

 

Fra Medielicens til Finanslovsfinansiering

 

Kulturministeriet har sendt udkast til lovforslag om ændring af radio- og fjernsynsloven, personskatteloven, lov om social pension m.v. i offentlig høring.

Lovforslaget har til formål at gennemføre den politiske aftale af 16. marts 2018 mellem Regeringen og Dansk Folkeparti om fokusering af DR og afskaffelse af medielicensen. Finansieringen af institutioner som DR og de regionale TV 2-virksomheder ændres fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering, hvilket vil ske gradvist over en overgangsperiode. Som følge deraf vil der ske en mindre regulering af personfradraget. Derudover indføres en mediecheck til pensionister, der i dag er berettiget til nedsat licens. Reglerne om opkrævning m.v. af medielicens ophæves pr. 1. januar 2022.

Se høringsmaterialet på Høringsportalen.dk

Fristen for at indgive høringssvar til Kulturministeriet er den 14. august 2018.

 

 

Radio- og tv-nævnet - Årsberetning for beretningsåret 2017.

 

En del af nævnets arbejde i 2017 vedrørte udbud af tilladelser til såvel kommerciel som ikkekommerciel lokalradiovirksomhed. De nye lokalradioers programtilladelser trådte i kraft den 1. januar 2018 og gælder til udgangen af 2027. Der indkom i alt 41 ansøgere til kommerciel lokalradiovirksomhed, og der blev udstedt 223 programtilladelser. Der indkom i alt 161 ansøgere til ikkekommerciel lokalradiovirksomhed, og der blev udstedt 145 programtilladelser.
Også på andre områder iværksatte Radio- og tv-nævnet i 2017 større tiltag. I efteråret 2017 iværksatte nævnet to udbud – henholdsvis et udbud af den sjette jordbaserede FM-radiokanal og udbuddet af jordbaserede digitale tv-sendemuligheder (DTT). Udbuddene løber hen over 1. halvdel af 2018.
Licensen til den sjette jordbaserede FM-radiokanal forventes at træde i kraft den 9. juli 2018 og skal løbe frem til og med juli 2026, og distributionen af digitale tv-sendemuligheder skal påbegyndes senest den 4. april 2020, hvor den nuværende gatekeepertilladelse udløber.
Året har ligeledes været præget af den fortsatte planlagte revision af EU-direktivet om audiovisuelle medietjenester (AVMS). Nævnet har besvaret spørgsmål og spørgeskemaer, ligesom nævnet har deltaget i den del møder i organisationen ERGA, der blandt andet har til formål at bistå og rådgive Kommissionen på AVMS-området.

Radio- og tv-nævnet har tillige behandlet en anmodning om godkendelse af overdragelsen af aktierne i Boxer TV A/S til energi- og kommunikationsselskabet SE a.m.b.a. Nævnet vurderede godkendelsesanmodningen, og efter at have indhentet udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i forhold til en vurdering af de konkurrenceretlige aspekter, besluttede nævnet at godkende transaktionen. Det er blot nogle af de tiltag, der fremgår af årsberetningen fra 2017. Beretningen beskriver desuden Radio- og tv-nævnets øvrige virksomhed i 2017, herunder nævnets tilsyn med lokalradio- og tv-stationer, tildeling af tilskud til ikkekommerciel radio- og tv-stationer og nævnets afgørelser om reklame og sponsorering.
Årsberetningen udsendes hvert år i løbet af 1. halvdel af året, og beretningen hører til en af nævnets forpligtelser i henhold til forretningsordenen for Radio- og tv-nævnet. Endelig tiltrådte der pr. 1. januar 2017 et nyt nævn for en periode på fire år gældende indtil 31. december 2020. Den tidligere næstformand i nævnet, professor, dr. jur. Caroline Heide-Jørgensen blev udpeget til formand for nævnet og ny næstformand blev direktør Anne Kristine Axelsson.

Læs årsberetningen

 


DR Dialogforum vedr. regionale radioer

 

DR har 10 dialogfora, der hver især er tilknyttet et af DRs Distrikter. DRs Distrikter dækker tilsammen hele Danmark.

Et dialogforum består af mellem otte til 15 medlemmer, der har det til fælles, at de er engagerede mennesker, der har valgt at være en del af DRs øjne og ører for en treårig periode. I den periode skal de gå dialog med både hinanden og med DR om 'DR specifikke emner' og de skal have et særligt fokus på den regionale dækning.

Fire af pladserne i hvert dialogforum er besat af lytter- og seerorganisationerne, mens de øvrige medlemmer er valgt på baggrund af en personlig ansøgning. Alle medlemmer af DRs dialogfora er ligeværdige deltagere i dialogen om DR, uanset om de er valgt via ansøgning eller indstillet af lytter- og seerorganisationerne.

Medlemmerne i et dialogforum mødes med DR fire gange om året. Der er to regionale møder i hvert distrikt, hvor man diskuterer DRs regionale programmer og tilbud på dr.dk. Der er et årligt regionalt temamøde, hvor der typisk bliver sat fokus på udvalgte programområder indenfor dele af DRs samlede programvirksomhed. Og engang om året bliver alle medlemmer inviteret til DR Dagen, hvor de sammen med DRs øverste ledelse drøfter DRs programmer og dialogforaenes virke.

Kunne du tænke dig, at blive en af ARF-Multimediers repræsentanter, så lad os det vide, der skal vælges nye medlemmer til efteråret.

Du kan se mere her: https://www.dr.dk/om-dr/deltag-i-dr/dr-dialogfora/om-dr-dialogfora

 


Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
04.08 | 21:30
Forside har modtaget 15
26.01 | 21:54
Hjælpefonden har modtaget 1
29.11 | 12:37
Bestyrelsen har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE