Nyhedsbrev Marts 2018

Nyhedsbrev til medlemmerne

 

Suppetur til Fåborg Kro

Søndag den 15. april

Bjarne Schaleck underholder.

Pris for bustur, suppe, steg, dessert samt underholdning er 275 kr.

Afgang fra Floraklubben, Ny Vestergade kl. 10.45 og fra Palmealle kl. 11.00.

Billetsalg fra fredag den 23. marts til fredag 6. april

Det er bindende tilmelding/køb af billet. Det betyder, at man ikke kan fåbilletten refunderet. Begrænset deltagertal, det er først til mølle der er gældende.

 

Nyt om navne:

- Knud Brix – stopper som politisk reporter hos TV2 – skal være morgenvært på Radio 24syv

- Mette Sigaard – ny økonomichef på TV2 Fyn – tidl. Direktør på Odense Teater

- Thomas Fuglsang – politisk reporter hos TV2 rejser til Jysk Fynske medier som pol. Redaktør

- Thomas Funding – pol. Redaktør forlader TV2 for at blive pol. Redaktør på AvisenDanmark

- Jonas Kryger Hansen – fra redaktør til fiktionsredaktør hos  DR Ultra

- Christoffer Ebbesen – bliver fakta- og nyhedsredaktør hos DR

- Anne Lærke Larsen – ny digital børneredaktør hos DR, kommer fra Turner

- Dorthe Høeg Brask – fra DR til projektleder hos hos TV2 Play 

 

Regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2.

De enkelte regionale udsendelser kl. 19.30 på TV 2 havde i uge 8 følgende gennemsnitlige daglige seertal i deres egne regioner blandt danskere på 12 år og derover:

 

 

Region

Rating (1000)

Pct.

TV/MIDT-VEST

82

18,5

TV SYD

109

15,3

TV NORD

55

13,1

TV FYN

50

10,9

TV 2/ØST

55

10,7

TV 2/ØSTJYLLAND

65

10,2

TV2/ LORRY

141

8,2

Regionalprogrammer i alt

552.000

11,1

Antallet af måleenheder på Bornholm er for lille til, at der rapporteres sikkert fra dette område alene. TV 2/BORNHOLM indgår i totalen.

Kilde: KantarGallup - Du kan se mere her: http://tvm.gallup.dk/tvm/pm/

 

SLS – Repræsentantskabsmøde

 

Samarbejdsforum for danske lytter- og seerorganisationer afholder sit årlige repræsentantskabsmøde: Mandag, den 16. april 2018 – kl. 10 – 15 hos TV2 Fyn, Olfert Fischersvej 31, Odense.

Alle medlemmer har adgang til mødet, men kun de delegerede har stemmeret.

Dagsorden kommer i nyhedsbrevet for april måned.

 

 

 

Smarte højttalere kommer måske snart til Danmark.

 

Inden læge vil de smarte højttalere komme til at dominere markedet her i landet.

I Amerika har allerede hver sjette en højttaler som de kan tale til og som lytter til hvad man siger, og måske kan svare på de stillede spørgsmål.

Af en rapport fra Canalys blev der solgt 33,2 millioner smarte højttalere i 2017. Langt de fleste af disse blev produceret af Amazon ifølge analysefirmaet Canalys.

Det helt overordnede koncept bag de smarte højttalere er, at man kan styre sit digitale liv og hjem med stemmen.

Højttaleren kommer med en indbygget mikrofon, der konstant lytter efter det magiske kaldeord fra brugeren - fx ‘Alexa’ (Amazon) eller ‘OK Google’ - som aktiverer assistenten. Herefter er den klar til at hjælpe brugeren.

Om morgenen bruges den digitale assistent især til at få oplysninger om trafikken, vejret og nyheder. Om dagen tilføjes indhold til indkøbs- og huskelister. Omkring aftensmadstid bruges assistenten til at bestille take away eller hente opskrifter fra nettet.

Senere på aftenen bruges assistenten typisk til kontrollere ‘det smarte hjem’ (som fx de Wi-Fi-forbundne Philips Hue-pærer), til at lytte til lydbøger og til at sætte alarmen til næste morgen.

Indtil videre forstår hverken Alexa (Amazon) eller Google Assistant dansk, og derfor skal man have lyst til at kommunikere med assistenten på et fremmedsprog, hvis man skal have gavn af en smarthøjttaler i Danmark. Læs også: Digital assistent på værtshus: Så godt forstår Amazon valby-engelsk

Da Amazon i 2014, som de første, introducerede Echo-højttaleren og den digitale assistent Alexa, troede mange, at de blot havde bygget en dims, der skulle gøre det nemt at bestille varer fra firmaets enorme internetbutik. Men det har altså vist sig, at visionerne var langt større end det.

Nu venter vi kun på, at ’Alexa’ kommer til Danmark, og må indtil da, nøjes med Apples ’Siri’.

 

 

De unge følger nyhederne hver dag

 

 

 

Det står ikke så galt til som nogen får det til at lyde. Ni ud af 10 mellem 15 og 29 år benytter nemlig nyhederne

dagligt – men de gør de.

Der har været sagt meget om unges nyhedsforbrug. For eksempel at de 15-29-årige ikke skulle interessere sig for nyheder, demokrati og samfund, og at de blot spilder tiden på "fordummende sociale medier". Men måske står det slet ikke så galt til, som nogle forældre og andre "voksne" får det til at lyde. Nyhedsforbruget stiger svagt, jo ældre man bliver. I 2017 benyttede

 90 procent af alle 15-29-årige nyheder dagligt – mod 95 procent blandt hele befolkningen. Godt nok bruger den unge aldersgruppe nyheder en anelse mindre end den øvrige befolkning, men 90 procent må siges at være et højt tal – nok også højere, end hvad mange i forældregenerationen forestiller sig, siger lederen af DR Medieforskning, Dennis Christensen, der har skrevet om de unges nyhedsforbrug i rapporten "Medieudviklingen 2017". Nyhedslandskabet er anderledes – Men de unge modtager nyhederne på andre måder end forældre- og bedsteforældre-generationen, siger Dennis Christensen.

– De unge får for eksempel mange af deres nyheder via nyhedssites, nyhedsapps og i særdeleshed via de sociale medier, mens de sjældnere end tidligere sætter sig til rette foran TV-avisen og TV 2 Nyhederne om aftenen. Derimod er andelen af unge, der dagligt får deres nyheder via radio relativt stabilt over tid.

– Fjerner man sociale medier fra de unges mediebrug, er det stadig 80 procent af de unge, som forbruger nyheder dagligt. De unge bruger altså i stort omfang også andre kilder til nyheder end sociale medier, siger Dennis Christensen. Han kalder de ældre aldersklasser mere "monomedielle" i deres nyhedsforbrug. Blandt de 30-49-årige står radio og tv stadig stærkt, når dagens nyheder skal studeres, mens avisen har sit absolutte kernepublikum i befolkningen over 50 år.

Fakta

Andel af de 15-29-årige, der dagligt får nyheder via mediet:

·  Sociale medier: 66 procent

·  Net: 60 procent

·  TV: 31 procent

·  Radio: 31 procent

·  Print: 20 procent

· Tekst-TV: 5 procent

Kilde: Megafon for DR Medieforskning

Hele rapporten "Medieudviklingen 2017" kan ses på www.dr.dk.

   
       

 

 

Medieforhandlingerne

 

Kulturministeren havde lovet, at hun ville komme med sit oplæg til medieforhandlingerne i februar måned, men indtil dags dato har vi intet set til det, og vi er sikre på, at hun ikke har glemt forhandlingerne.

Meget er på spil når der skal forhandles en ny medieaftale, der sandsynligvis vil være bestemmende for public service medierne, DR og TV2s forpligtigelser for de kommende 4 år (2019-23).

I det følgende får du en kort oversigt over hvad vi har erfaret om de enkelte politiske partiers ønsker:

Dansk Folkeparti:

- 25% besparelse på DR budgettet

- afskaffelse af det nuværende licenssystem

- licens over skattebilletten

- styrkelse af dansk sprog og kultur hos DR

- højst 4 kanaler hos DR

- P3 ønskes i udbud

- P7 Mix lukkes

- flere af DRs produktioner lægges uden for huset

- medieforskningen skal lukkes

- større åbenhed om DRs økonomi

- Radio 24syv flyttes til Århus

- salg af TV2, men med public service forpligtigelse

- DRs kor og orkestre flyttes fra DR

- hele TV2 flyttes tilbage til Odense (ca. 50% befinder sig i København)

- DR skal sende mindre pop og plastik

Venstre:

- har endnu ikke fremlagt noget samlet medieudspil

- Salg af TV2

- beskæring af DR

- en del af besparelsen ( 400 mio. kr.) flyttes over i en public service pulje

- en public service pulje på kr. 500 mio. kr. – fordelt ligelig på kultur og videnskab, debat, unge, digital

  Udvikling

- drøfte medieaftalens længde – evt. mulighed for evaluering undervejs

- åben over for en omlægning af licensen

- dansk produceret indhold skal samles i en ny app med titlen Danflix

Konservative:

- salg af TV2 – samtlige kanaler

- de regionale TV stationer sammenlægges med DRs regionale radioer

- licensen sænkes for bl.a. studerende

- er et stærkt, slankere og mere fokuseret DR med meget bedre public service

- Radio 24syv ønskes fortsat

Liberal Alliance:

Som er kulturministerens parti,

- Forøgelse af public service puljen

- fastholde DRs kor og orkestre (pga. økonomien)

- TV2 skal sælges, men således at staten bevarer 51% af aktierne

- evt. se på medieaftalens længde – evaluering undervejs – bl.a. pga. den hastige elektroniske udvikling

- større fokusering hos DR

Socialdemokratiet:

- har endnu ikke fremlagt noget samlet udspil til forhandlingerne

- ikke uvillig til at flytte licensen over på skattebilletten

- åben over for at diskutere DRs budget

- det samlede budget til public service indhold ønskes ikke nedsat

- salg af 49% af TV2, men med fastholdelse af public service forpligtigelse

- tilførsel af midler til de regionale filmfonde

- ønske om at biograferne skal vise forestilliger fra Det kongelige Teater

Socialistisk Folkeparti:

- beskæring af DRs budget med 5% - skal dog hentes på administrationen

- større public service pulje, med større andel rettet mod børn

- opprioritering af børneindhold og  ungefiktion

- større åbenhed om DRs budget

- i stor udstrækning fastholde DR på nuværende niveau

- afskaffelse af momsen på de digitale aviser

- TV2 ønskes bevaret på danske hænder

- internationale tech-selskaber pålægges en omsætningsskat

- medier der ikke betaler skat i Danmark, skal ikke kunne få offentlige støttekroner

- lokale medier, radio, aviser og tv skal styrkes med flere midler

- flere penge til dansk film

- private medier støttes med penge til teknologisk udvikling

- DRs kor og orkestre skal bevares

- Radio 24 syv skal videreføres

- ro om DR, så der bliver stabilitet til, at man kan udvikle stationen

Alternativet:

- afskaffelse af licensen i nuværende form og erstatte den med en skatteopkrævning

- styrke og reformere DR, bl.a. ved at hæve deres budget

- imod en privatisering/salg af TV2

- omlægge den nuværrende mediestøtte, så den i højere grad prioriterer innovation, udvikling og

   iværksætteri

- momsfritagelsen for de trykte medier skal afskaffes

- indførelse af en særlig momssats for de trykte medier på 12½%

- større andel af mediestøttekronerne skal gå til de lokale og regionale medier

- større samarbejde med private medier

Radikale Venstre:

- har endnu ikke udsendt oplæg til medieaftale

- etablering af et agentur til bekæmpelse af falske nyheder (10 mio. kr. årl.)

- afskaffelse af licensen i den nuværende form – ønsker opkrævning via skattebilletten

- ønske umiddelbart ikke at skære i DRs budget

- behov for mere entydig fokus på en styrkelse af dansk kultur, identitet og fællesskab

- DRs bestyrelse skal ikke bestå af politikere

Enhedslisten:

- væk med licensen i den nuværende form

- særskilt medieskatteopkrævning i stil med kirkeskatten

- sikre at pengene ikke indgår i finansloven

- beskæring af de høje lønninger og fratrædelsesgodtgørelser hos DR

- imod et salg af TV2

Andre ønsker:

TV2:

- deres mediepolitiske ønsker kan ses her: http://omtv2.tv2.dk/fileadmin/user_upload/pdf/TV_2s_mediepolitiske_oensker_oktober_2017_FINAL.pdf

DR:

https://www.dr.dk/presse/dr-klar-med-sine-oensker-og-loefter-til-mediepolitisk-aftale

Dansk Industri:

https://danskemedier.dk/medieverden/di-medieoplaeg-10-pct-af-licensen-til-public-service-puljen/?highlight=medieaftale+%C3%B8nsker

4.500 danskeres ønsker (Antennerne ude)

https://danskemedier.dk/medieverden/4-500-danskeres-oensker-til-fremtidens-medieindhold/?highlight=medieaftale

  

Undgå overvågning af dit Smart TV

 

Dit Smart TV holder sandsynligvis øje med alt, hvad du ser på skærmen – inklusiv feriebillederne – vha. billedanalyse (ACR). Vi forklarer her, hvordan du slår ACR og andre typer sporing fra på Smart TV.
Slå sporing fra på Smart TV

Den uafhængige amerikanske forbrugerorganisation Consumer Reports fortæller, at de fem største producenter af Smart TV i USA alle bruger ACR (automatic content recognition). Systemet kan analysere alt video, fra alle indholdskilder, på skærmen vha. billedgenkendelse. Herunder kan du se, hvordan du slår ACR fra. I samme omgang kan du lige så godt slå lydoptagelse i din stue og andre tvivlsomme tiltag fra (husk at gøre det samme på din smartphone)

LG

Nyere LG Smart TV med webOS:
Settings -> All Settings -> General -> About This TV -> User Agreements -> deaktivér ‘Viewing Information’ og ‘Personalized Advertising’ og ‘Voice Information’.
Ældre LG Smart TV med NetCast:
Settings -> Options -> deaktivér ‘LivePlus’

Panasonic

Vi er på nuværende tidspunkt ikke klar over, om Panasonic bruger ACR.

Samsung

Nyere Samsung Smart TV med Tizen:
Settings -> Support -> Terms & Policies -> deaktivér ‘Viewing Information Services’ og ‘Interest Based Advertising’ og ‘Voice Recognition Services’ (Nuance)
Mens du er i gang, kan du lige så godt slå ‘Online Remote Management’ fra.
Ældre Samsung Smart TV med Smart Hub:
Smart Hub -> Settings -> Support -> Terms & Policy -> deaktivér ‘SyncPlus and Marketing’ og ‘Voice Recognition Services’ (Nuance

Sony

Sony Android TV:
Settings – Initial Setup -> acceptér Sony Bravia-vilkårene -> deaktivér Samba TV
Herudover: Settings -> About -> Ads -> deaktivér ‘Ads Personalization’.
Du skal muligvis også ind i menuen for Apps -> finde ‘Samba Services Manager’ –> rydde cache, stoppe app’en og deaktivere app’en.
Chromecast er indbygget, så dataindsamling skal også stoppes her:
Google Home app (på din smartphone) -> Menu -> vælg dit TV fra Devices -> klik på de tre prikker -> Settings -> deaktivér ‘Send Chromecast device usage data and crash reports’
Ejer du et Sony TV uden Android TV, kan du eventuelt tjekke om Samba TV er implementeret.

Andre Android TV (B&O, Philips m.fl.)

Android TV fra andre producenter benytter ikke umiddelbart Samba TV, men du kan følge den øvrige vejledning i afsnittet om Sony Android ovenfor.

Hold dem ude

Hvad så nu? Vær opmærksom på, at du ikke får aktiveret indstillingerne igen i forbindelse med en fremtidig softwareopdatering, som til tider kræver, at man accepterer betingelserne på ny.

PAS PÅ HVIS DU ÆNDRER INDSTILLINGER PÅ DIT TV.
- Kilde: Consumer Reports, CNET, producenter (Flatplanel)

 

 

Streaming vinder frem

 

Hvis du har fulgt med i de seneste år, så kommer det næppe som en overraskelse, at streamingtjenester vinder frem. I 2017 fortsatte tendensen, men samtidig vokser kløften imellem unge og ældre danskere. De ældre holder i høj grad fast i tv-kanaler, mens de unge omfavner streaming til fulde.
- ”46 % af danskerne streamer film og tv-serier mindst ugentligt, hvilket stiger til 83 % blandt de 15-29- årige,” skriver DR i rapporten. ”DR Medieforskning estimerer, at omkring 64 % af de 15-29-åriges forbrug af levende billeder i 2017 foregår via streaming,”
YouTube når nu halvdelen af alle danskere på 12+ år ugentligt – sikkert endnu flere, hvis de yngste tælles med. Netflix fortsætter sin himmelflugt ved at udbygge rækkevidden fra 32% i 2016 til 37% i 2017.
DR TV er den største danske streamingtjenester, men Viaplay oplevede størst fremgang i 2017. Viaplay har nu over halveret både TV2 Play og HBO Nordic i Danmark. Discoverys tjenester, hhv. Dplay og Eurosport Player, er slet ikke kommet i gang. Amazon figurerer ikke i målingerne.

YouTube & Netflix størst på streaming, Viaplay overhalede TV2 Play

 

DRs årlige rapport om medieudviklingen i det forgangne år viser, at halvdelen af danskerne bruger YouTube ugentligt, mens Netflix når ud til 37%. DR TV er størst blandt de danske tjenester og så har Viaplay overhalet TV2 Play.
Du kan se hele rapporten her: https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/medieforskning/medieudviklingen/2017

Og Kulturministeriets medierapport her: https://slks.dk/mediernes-udvikling-2017/

 

 

Mange betaler ikke medielicens

 

DR, der står for licensopkrævningen, oplyste i foråret 2017 til MediaWatch, at der er omkring 270.000 danske husstande, der ikke betaler licens. Det er uvist, hvor mange af dem der er sortseere, og hvor mange der ikke er licenspligtige. Hvis alle 270.000 husstande betalte licens, ville det indbringe omkring 700 mio. kr. ekstra i licens.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

03.09 | 21:00
Nyhedsbreve har modtaget 1
04.08 | 21:30
Forside har modtaget 15
26.01 | 21:54
Hjælpefonden har modtaget 1
29.11 | 12:37
Bestyrelsen har modtaget 6
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE